Press "Enter" to skip to content

Posts published in August 2012

SEPERTI INIKAH YANG AKAN TERJADI

Pada zaman dahulu, sebagian besar bangsa Arab mengikuti dakwah Isma’il a.s. yang menyeru kepada agama bapaknya, Ibrahim a.s., yang intinya menyembah kepada Allah, mengesakan-Nya, dan…

BERKONGSI NAMA

Biarkan mereka ingin berkongsi nama. Mari kita seru seluruh alam, kita ajak semua manusia supaya menggunakan satu nama yang sama untuk tuhan. Marilah semua manusia…

BUKAN AHLI MENULIS MENGENAI UNDANG-UNDANG

Aneh, satu negara mempunyai banyak undang-undang. Puak tertentu kena patuhi undang-undang tertentu, manakala puak lain terlepas walaupun tinggal dalam satu negara yang sama. Perhatikan petikan…

MENCONTOHI RASUL

[5:99] Tidak ada kewajipan yang ditugaskan kepada Rasulullah selain daripada menyampaikan (perintah-perintah Allah) sahaja; dan Allah sentiasa mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang…

JANJI DITEPATI

Ada seseorang berkata “janji ditepati” bukanlah suatu kenyataan HANYA untuk Islam SAHAJA, tetapi ia adalah suatu kenyataan “universal”. Ia hendaklah dilaksanakan oleh semua orang. Ada…