Go to ...

bLog Juga

BLOG ORANG AWAM Yang Berbicara Perkara Kecik, Remeh & Keduniaan Jer

RSS Feed

August 21, 2019

Archives for August 2012

SEPERTI INIKAH YANG AKAN TERJADI

Pada zaman dahulu, sebagian besar bangsa Arab mengikuti dakwah Isma’il a.s. yang menyeru kepada agama bapaknya, Ibrahim a.s., yang intinya menyembah kepada Allah, mengesakan-Nya, dan memeluk agama-Nya. Lama kelamaan banyak diantara mereka yang melalaikan ajaran agama Isma’il meskipun begitu masih ada sisa-sisa tauhid dan beberapa syiar dari agama Ibrahim. Sampai suatu saat muncul Amr bin

BERKONGSI NAMA

Biarkan mereka ingin berkongsi nama. Mari kita seru seluruh alam, kita ajak semua manusia supaya menggunakan satu nama yang sama untuk tuhan. Marilah semua manusia menyebut Allah untuk tuhan. Agar, apabila mereka mengatakan Allah mempunyai anak, terus kita membantah bahawa Allah tidak beranak dan diperanakan. Agar, apabila mereka mengatkana Allah ada sekutu-sekutunya yang menjaga angin,

BUKAN AHLI MENULIS MENGENAI UNDANG-UNDANG

Aneh, satu negara mempunyai banyak undang-undang. Puak tertentu kena patuhi undang-undang tertentu, manakala puak lain terlepas walaupun tinggal dalam satu negara yang sama. Perhatikan petikan ini : rujuk 4:58 – Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya (yang berhak menerimanya), dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, (Allah menyuruh) kamu

MENCONTOHI RASUL

[5:99] Tidak ada kewajipan yang ditugaskan kepada Rasulullah selain daripada menyampaikan (perintah-perintah Allah) sahaja; dan Allah sentiasa mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. [5:100] Katakanlah (wahai Muhammad): “Tidak sama yang buruk dengan yang baik, walaupun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu. Oleh itu bertaqwalah kepada Allah wahai orang-orang yang berakal fikiran,

JANJI DITEPATI

Ada seseorang berkata “janji ditepati” bukanlah suatu kenyataan HANYA untuk Islam SAHAJA, tetapi ia adalah suatu kenyataan “universal”. Ia hendaklah dilaksanakan oleh semua orang. Ada banyak lagi kenyataan yang ada dalam Islam yang universal sifatnya. Hanya menunggu lagi siapa orang berpengaruh yang akan menyebutnya untuk memperkenalkan kepada seluruh manusia. Pada zaman dahulu, silih berganti, hadir