Go to ...

bLog Juga

BLOG ORANG AWAM Yang Berbicara Perkara Kecik, Remeh & Keduniaan Jer

RSS Feed

August 17, 2019

UNTUK KENAL KAUM ARKAIS MELALUI KAEDAH ARKEOLOGI


Dalam pencarian mengenal bangsa kuno yang sudah dilupakan (arkais) pengkaji-pengkaji sejarah menggunakan kaedah aekeologi. Contoh bangsa sejarah yang masih dikaji ialah bangsa Ad atau Iram yang dikatakan mempunyai bangunan-bangunan bertiang besar.

Sebelum itu dari mana kita dapat nama arkais. Ya,  arkais, dari bahasa Yunani, artinya adalah:

“dari sebuah masa yang lebih awal dan tidak dipakai lagi atau sesuatu hal yang memiliki ciri khas kuno atau antik.”

Adakah kebetulan bangsa Ad ialah bangsa kuno yang masih tidak dikenali tetapi kenapa tuhan mengatakan lihatlah peninggalan bangsa ini.  Ketika orang mengkaji mencari di sana, kenapa mereka tidak melihat tiang-tiang besar peninggalan yunani kuno yang mudah dilihat.  Sedangkan ketika mendakwa gambar bangunan lama yang kononnya tertimbus dalam tanah di selatan arab, gambar bangunan di selatan india yang dipaparkan.

Kenapa orang melupakan apa yang mudah dilihat sedangkan banyak tanda-tanda membawa kita kepada bangsa ad ialah bangsa yunani kuno dan peninggalan orang rom.

Suka(0)Tak Suka(0)
Is this Post useful? Useful Useless 0 of 0 people say this Post is useful.