Go to ...

bLog Juga

BLOG ORANG AWAM Yang Berbicara Perkara Kecik, Remeh & Keduniaan Jer

RSS Feed

August 17, 2019

TERSEBUTLAH AL QASAS NABI MUSA YANG NYATA


BAHAGIAN SATU

Ini adalah ayat-ayat kitab yang nyata. Kami membacakan kepadamu dari kisah musa dan firaun dengan benar kepada orang-orang yang ingin percaya. Sesungguhnya firaun sombong di muka bumi. Dia menjadikan penduduknya berpecah-belah. Dia menindas segolongan diantara mereka. Dan dia menyembelih anak-anak lelaki mereka. Dan dia membiarkan hidup perempuan mereka. Sesungguhnya dia adalah termasuk  orang-orang yang berbuat kerosakan.

Dan kami hendak bahawa kami memberi kurnia atas orang-orang yang ditindas di muka bumi. Dan kami akan menjadikan mereka pemimpin. Dan kami akan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi. Dan kami teguhkan bagi mereka di muka bumi. Dan kami perlihatkan firaun. Dan haman. Dan bala tentera keduanya dari mereka apa yang mereka adalah mereka khawatirkan.

BAHAGIAN DUA

Dan kami memberi wahyu kepada ibu musa agar susukan dia. Maka apabila kamu takut terhadapnya. Maka jatuhkanlah dia di sungai. Dan jangan kamu takut. Dan jangan kamu bersedih hati. Sesungguhnya kami mengembalikan dia kepadamu. Dan menjadikannya termasuk para rasul. Maka sesungguhnya keluarga firaun. Agar dia menjadi bagi mereka musuh. Dan kesedihan. Sesungguhnya firaun. Dan haman. Dan bala tentera keduanya adalah orang-orang yang bersalah.

Dan berkata isteri firaun. Penyejut mata bagiku. Dan bagimu. Jangan kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia akan memberi manafaat kepada kita atau kita ambil dia anak sedang mereka tidak menyedarinya.

Dan menjadi hati ibu musa kosong. Sungguh dia hampir menyatakan dengannya. Jika tidak bahawa kami teguhkan atas hatinya. Supaya dia adalah termasuk orang-orang yang beriman. Dan berkata kepada saudara perempuannya. Selidikilah dia. Maka dia melihat dengannya dari jauh sedang mereka tidak menyedarinya.

Dan kami haramkan atasnya perempuan-perempuan yang menyusukan dari sebelum itu. Maka dia berkata. Mahukah aku tunjukkan kepadamu atas keluarga rumah-tangga (satu keluarga).  Akan memeliharanya bagi kalian. Dan mereka kepadanya berlaku baik. Maka kami kembalikannya kepada ibunya supaya ia sejuk matanya dan tidak bersedih hati. Dan supaya dia mengetahui bahawasanya janji allah benar. Tetapi kebanyakan mereka.  Tidak mereka mengetahui.

BAHAGIAN TIGA

Dan setelah sampai dewasanya. Dan dia telah sempurna. Kami berikan kepadanya hikman. Dan ilmu. Dan demikianlah kami memberi balasan orang-orang yang berbuat baik. Dan masuk kota atas sewaktu lengah dari penduduknya (penduduk tidak menyedari kehadirannya). Maka dia mendapatkan di dalamnya dua orang lelaki. Kedua-duanya berkelahi. Ini dari golonggannya. Dan ini dari musuhnya. Maka meminta tolong kepadanya yang dari golonggannya atas yang dari musuhnya. Maka meninjunya musa. Lalu mati atasnya. Berkata ini dari perbuatan syaitan. Sesungguhnya ia musuh. Menyesatkan yang nyata. Berkat. Ya tuhanku. Sesungguhnya aku. Aku telah menganiaya diriku. Maka ampunilah aku. Maka dia mengampuni padanya. Sesungguhnya dia. Dia maha pengampun. Maha penyayang.

Berkata. Ya tuhanku. Dengan nikmat telah engkau anugerahkan kepadaku. Maka aku tidak menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa. Maka jadilah dia dalam kota ketakutan. Dia menunggu-nunggu. Maka tiba-tiba yang meminta tolong kepadanya semalam. Dia berteriak kepadanya berkata kepadanya. Musa. Sesungguhnya kamu benar-benar orang sesat yang nyata. Maka tatkala dia akan memukul dengan keras kepada orang yang dia musuh bagi keduanya. Dia berkata. Wahai musa. Apakah kamu hendak membunuh aku sebagaimana kamu telah membunuh seseorang semalam. Kamu tidak bermaksud melainkan bahawa kamu adalah sewenang-wenangnya di negeri ini. Dan tidaklah kamu bermaksud  bahawa kamu adalah termasuk orang-orang yang mengadakan perdamaian. Dan datanglah seorang lelaki dari ujung kota. Dia berjalan dengan cepat. Dia berkata. Wahai musa. Sesungguhnya pembesar mereka berundiang tentang kamu untuk membunuhmu. Maka keluarlah kamu. Sesungguhnya aku kepadamu termasuk orang-orang yang memberi nasihat.

BAHAGIAN EMPAT

Maka dia keluar daripadanya dengan rasa takut. Dia menunggu-nunggu. Dia berkata. Ya tuhanku. Selamatkanlah aku dari kaum orang-orang yang zalim. Dan tatkala dia menuju arah madyan. Dia berkata. Mudah-mudahan tuhanku bahawa dia memberi petunjuk kepadaku jalan benar.

Dan tatkala dia sampai air negeri madyan. Dia menjumpai atasnya suatu ummat dari manusia mereka memberi minum (satu kumpulan manusia sedang memberi minum). Dan dia menjumpai dari selain mereka dua orang wanita. Keduanya menahan. Berkata. Apa maksud kamu berdua. Keduanya berkata. Tidak kami dapat memberi minum sehingga menghalau pengembala-pengembala. Dan bapa kami sangat lanjut usia.

Maka memberi minum kepada keduanya.Kemudian dia kembali ke tempat yang teduh. Lalu dia berkata. Ya tuhanku. Sesungguhnya aku terhadap apa engkau turunkan kepadaku dari kebaikan sangat memerlukan. Maka datanglah kepadanya salah seorang dari keduanya. Dia berjalan dengan kemalu-maluan. Dia berkata. Sesungguhnya bapaku memanggil kamu untuk memberi balasan kepadamu. Upah apa yang kamu memberi minum untuk kami.

Maka tatkala datang kepadanya. Dia menceritakan kepadanya cerita. Berkata. Jangan kamu takut. Kamu telah selamat dari kaum orang-orang yang zalim. Berkata salah seorang dari keduanya. Wahai ayahku. Ambilah upahan dia. Sesungguhnya lebih baik orang engkau ambil upahan yang kuat. Dapat dipercayai.

(Akad Nikah)

Berkata. Sesungguhnya aku. Aku bermaksud untuk. Aku menikahkan kamu salah seorang kedua anak perempuanku ini atas bahawa kamu mengambil bekerja denganku lapan tahun. Maka jika kamu sempurnakan sepuluh. Maka itu dari kemahuanmu. Dan aku tidak bermaksud bahawa aku memberatkan atasmu. Kamu akan mendapatiku. Jika menghendaki allah. Termasuk orang-orang yang baik. Berkata. Demikian itulah antara aku. Dan antara kamu. Yang mana sahaja dua waktu aku sempurnakan. Maka tidak ada tuntutan atasku. Dan allah atas apa yang kita katakan. Menjadi saksi.

BAHAGIAN LIMA

Maka tatkala telah menyempurnakan musa waktu. Dia berjalan dimalam hari dengan keluarganya. Dia melihat dari sebelah gunung thur. Api. (melihat sinar dari sebelah gunung thur – tur sinai). Dia berkata kepada keluarganya. Tinggallah kamu. Sesungguhnya aku telah melihat api. Mudah-mudahan aku membawa kepadamu daripadanya dengan berita atau bara dari api agar kalian memanaskan badan.

Maka tatkala dia mendatanginya. Dia dipanggil dari pinggir lembah sebelah kanan di tempat yang diberkati dari pohon kayu bahawa. Wahai musa. Sesungguhnya aku. Aku Allah Tuhan Semesta Alam. Dan sungguh. Lemparkanlah tongkatmu. Maka tatkala dia melihatnya. Ia bergerak-gerak seakan-akan ia seekor ular. Dia berpaling balik ke belakang. Dan dia tidak menoleh. Wahai musa. Datanglah kembali. Dan jangan takut. Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang aman.

Masukkanlah tanganmu dalam sakumu. Ia akan keluar putih dari selain seburuk-buruk. Dan dekapkanlah kepadamu tanganmu dari ketakutan. Maka demikian itu dua bukti dari tuhanmu kepada firaun. Dan pembesar-pembesarnya. Sesungguhnya mereka adalah kaum orang-orang yang fasik.

Berkata. Ya tuhanku. Sesungguhnya aku. Aku telah membunuh dari mereka seorang. Maka aku takut bahawa mereka akan membunuhku. Dan saudaraku harun. Dia lebih fasih daripadaku lisan. Maka utuslah dia bersmaku pembantu. Dia membenarkan aku. Sesungguhnya aku. Aku takut bahawa mereka mendustakan aku. Berkata. Kami akan meneguhkan lenganmu dengan saudaramu. Dan kami jadikan kepadamu berdua kekuasaan. Maka tidak mereka sampai kepadamu berdua dengan ayat kami kamu berdua. Dan orang yang mengikuti kamu berdua. Orang-orang yang menang.

BAHAGIAN ENAM

Maka tatkala datang kepada mereka musa dengan ayat kami yang nyata. Mereka berkata. Tidak lain. Ini kecuali sihir dibuat-buat. Dan kami tidak mendengar dengan ini pada bapak-bapak kami terdahulu. Dan berkata musa. Tuhanku lebih mengetahui kepada siapa datang dengan petunjuk dari sisinya. Dan siapa adalah dia mendapat kesudahan tempat.  Sesungguhnya dia tidak mendapat kemenangan orang-orang yang zalim.

Dan berkata firaun. Wahai pembesar. Aku tidak mengetahui bagi kalian dari tuhan selain aku. Maka nyalakan api untukku hai haman atas tanah liat. Maka buatlah untukku menara. Barangkali aku. Aku melihat kepada tuhan musa. Dan sesungguhnya aku benar-benar aku mengira dia termasuk orang-orang yang berdusta.

Dan berlaku sombonglah dia. Dan bala tenteranya di bumi dengan tidak hak. Dan mereka mengira bahawasanya mereka kepada kami tidak mereka dikembalikan.

BAHAGIAN KETUJUH

Maka kami siksa mereka dan bala tenteranya. Lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut. Maka perhatikanlah bagaimana adalah akibat orang-orang yang zalim. Dan kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin. Mereka menyeru kepada api neraka. Dan pada hari kiamat tidak mereka akan ditolong. Dan kami ikutkan mereka dalam ini dunia. Kutukan. Dan pada hari kiamat. Mereka termasuk orang-orang yang dijelekkan.

BAHAGIAN KELAPAN

Dan sesungguhnya kami telah memberikan musa. Al-kitab dari sesudah apa kami telah binasakan generasi terdahulu. Pandangan bagi manusia. Dan petunjuk. Dan rahmat. Agar mereka ingat.

BAHAGIAN KESEMBILAN

Dan tidaklah kamu berada di sebelah barat ketika kami sampaikan kepada musa perintah. Dan tidaklah kamu berada dari orang-orang yang menyaksikan. Akan tetapi kami. Kami telah menumbuhkan generasi-generasi. Maka berlalulah atas merekamasa. Dan tidaklah kamu berada tinggal bersama penduduk madyan kamu membacakan atas mereka ayat-ayat kami. Alan tetapi kami adalah kami mengutus rasul-rasul.

Dan tidaklah kamu berada di sebelah gunung thur ketika kami menyeru. Akan tetapi  rahmat dari tuhanmu. Supaya kamu memberi peringatan kaum belum datang kepada mereka dari pemberi peringatan dari sebelum kamu agar mereka ingat. Dan supaya mereka ketika menimpa mereka musibah dengan sebab perbuatan tangan-tangan mereka. Lalu mereka berkata. Ya tuhan kami. Mengapa tidak engkau mengutus kepada kami seorang rasul. Maka kami akan mengikuti ayat-ayat engkau. Dan adalah kami termasuk orang-orang yang beriman.

Maka tatkala datang kepada mereka kebenaran dari sisi kami. Mereka berkata. Mengapa tidak diberikan seperti apa diberikan musa. Ataukah tidak mereka ingkar demgan apa diberikan musa dari dahulu. Mereka berkata dua ahli sihir. Keduanya bantu-membantu. Dan mereka berkata sesungguhnya kami dengan masing-masing tidak mempercayainya.

Katakanlah. Maka datangkanlah olehmu dengan sebuah kitab dari sisi allah. Ia lebih memberi petunjuk daripada keduanya. Aku mengikutinya jika kalian adalah orang-orang yang benar. Maka jika tidak mereka menjawab kepadamu. Maka ketahuilah bahawasanya hanyalah mereka mengikut hawa nafsunya dengan tidak petunjuk dari allah. Sesungguhnya allah tidak memberi petunjuk kaum orang-orang yang zalim.

BAHAGIAN KESEPULUH

 

Suka(0)Tak Suka(0)
Is this Post useful? Useful Useless 0 of 0 people say this Post is useful.