TERMA DAN SYARAT

Terakhir dikemas kini: 1970-01-01

1 . Pengenalan

Selamat datang di bLog Juga (“Syarikat”, “kami”, “kami”, “kami”)!

Syarat Perkhidmatan ini (“Syarat”, “Syarat Perkhidmatan”) mengatur penggunaan laman web kami oleh anda di https://www.blog.ambo.my (bersama-sama atau “Perkhidmatan” bersama) yang dikendalikan oleh bLog Juga .

Dasar Privasi kami juga mengatur penggunaan Layanan kami oleh anda dan menerangkan bagaimana kami mengumpulkan, melindungi dan mendedahkan maklumat yang dihasilkan dari penggunaan laman web kami oleh anda.

Perjanjian anda dengan kami merangkumi Syarat ini dan Dasar Privasi kami (“Perjanjian”). Anda mengakui bahawa anda telah membaca dan memahami Perjanjian, dan bersetuju untuk mengikatnya.

Sekiranya anda tidak bersetuju dengan (atau tidak dapat mematuhi) Perjanjian, maka anda mungkin tidak menggunakan Perkhidmatan ini, tetapi sila beritahu kami melalui e-mel di agar kami dapat mencari jalan keluar. Syarat ini berlaku untuk semua pengunjung, pengguna dan orang lain yang ingin mengakses atau menggunakan Perkhidmatan

2 . Komunikasi

Dengan menggunakan Perkhidmatan kami, anda bersetuju untuk melanggan buletin, bahan pemasaran atau promosi dan maklumat lain yang mungkin kami hantar. Walau bagaimanapun, anda boleh memilih untuk tidak menerima, atau semua, komunikasi ini dari kami dengan mengikuti pautan berhenti berlangganan atau melalui e-mel di .

3 . Pembelian

Sekiranya anda ingin membeli produk atau perkhidmatan yang disediakan melalui Perkhidmatan (“Pembelian”), anda mungkin diminta untuk memberikan maklumat tertentu yang berkaitan dengan Pembelian anda termasuk tetapi tidak terhad kepada, nombor kad kredit atau debit anda, tarikh luput kad anda , alamat pengebilan anda, dan maklumat penghantaran anda.

Anda menyatakan dan menjamin bahawa: (i) anda mempunyai hak undang-undang untuk menggunakan kad atau kaedah pembayaran lain yang berkaitan dengan Pembelian apa pun; dan bahawa (ii) maklumat yang anda berikan kepada kami adalah benar, betul dan lengkap.

Kami mungkin menggunakan penggunaan perkhidmatan pihak ketiga untuk tujuan memudahkan pembayaran dan menyelesaikan Pembelian. Dengan menyerahkan maklumat anda, anda memberi kami hak untuk memberikan maklumat tersebut kepada pihak ketiga ini yang tertakluk pada Dasar Privasi kami.

Kami berhak untuk menolak atau membatalkan pesanan anda pada bila-bila masa dengan alasan termasuk tetapi tidak terhad kepada: ketersediaan produk atau perkhidmatan, kesilapan dalam keterangan atau harga produk atau perkhidmatan, kesalahan dalam pesanan anda atau sebab lain.

Kami berhak untuk menolak atau membatalkan pesanan anda sekiranya disyaki berlaku penipuan atau transaksi yang tidak sah atau haram.

4 . Peraduan, Undian dan Promosi

Segala peraduan, undian atau promosi lain (secara kolektif, “Promosi”) yang disediakan melalui Perkhidmatan mungkin diatur oleh peraturan yang terpisah dari Syarat Perkhidmatan ini. Sekiranya anda mengambil bahagian dalam Promosi, sila tinjau peraturan yang berlaku dan juga Dasar Privasi kami. Jika peraturan untuk Promosi bertentangan dengan Syarat Layanan ini, peraturan Promosi akan berlaku.

5 . Langganan

Beberapa bahagian Perkhidmatan dibebankan berdasarkan langganan (“Langganan”). Anda akan ditagih terlebih dahulu secara berkala dan berkala (“Kitaran Penagihan”). Kitaran penagihan akan ditetapkan bergantung pada jenis rancangan langganan yang anda pilih semasa membeli Langganan.

Pada akhir setiap Kitaran Pengebilan, Langganan anda akan diperbaharui secara automatik dalam keadaan yang sama kecuali anda membatalkannya atau bLog Juga membatalkannya. Anda boleh membatalkan pembaharuan Langganan anda melalui halaman pengurusan akaun dalam talian anda atau dengan menghubungi pasukan sokongan pelanggan .

Kaedah pembayaran yang sah diperlukan untuk memproses pembayaran untuk langganan anda. Anda harus memberikan maklumat penagihan yang tepat dan lengkap kepada bLog Juga yang mungkin termasuk tetapi tidak terhad kepada nama penuh, alamat, negeri, pos atau poskod, nombor telefon, dan maklumat kaedah pembayaran yang sah. Dengan menyerahkan maklumat pembayaran tersebut, anda secara automatik mengizinkan bLog Juga untuk mengenakan semua yuran Langganan yang dikeluarkan melalui akaun anda ke instrumen pembayaran tersebut.

Sekiranya penagihan automatik gagal berlaku atas sebab apa pun, bLog Juga berhak untuk menghentikan akses anda ke Perkhidmatan dengan serta-merta.

6 . Cubaan percuma

bLog Juga boleh, mengikut budi bicara mutlaknya, menawarkan Langganan dengan percubaan percuma untuk jangka masa yang terhad (“Percubaan Percuma”).

Anda mungkin diminta memasukkan maklumat bil anda untuk mendaftar Percubaan Percuma.

Sekiranya anda memasukkan maklumat pengebilan anda semasa mendaftar untuk Percubaan Percuma, anda tidak akan dikenakan bayaran oleh bLog Juga sehingga Percubaan Percuma tamat. Pada hari terakhir tempoh Percubaan Percuma, kecuali anda membatalkan Langganan anda, anda akan dikenakan bayaran Langganan yang dikenakan secara automatik untuk jenis Langganan yang telah anda pilih.

Pada bila-bila masa dan tanpa pemberitahuan, bLog Juga berhak untuk (i) mengubah Syarat Perkhidmatan tawaran Percubaan Percuma, atau (ii) membatalkan tawaran Percubaan Percuma tersebut.

7 . Perubahan Yuran

bLog Juga , mengikut budi bicara mutlaknya dan pada bila-bila masa, boleh mengubah yuran Langganan untuk Langganan. Sebarang perubahan yuran Langganan akan berkuat kuasa pada akhir Kitaran Pengebilan semasa.

bLog Juga akan memberi anda notis awal yang munasabah mengenai sebarang perubahan yuran Langganan untuk memberi anda peluang untuk menghentikan Langganan anda sebelum perubahan tersebut berlaku.

Penggunaan Perkhidmatan anda yang berterusan setelah perubahan yuran Langganan berkuat kuasa merupakan perjanjian anda untuk membayar jumlah yuran Langganan yang diubah.

8 . Bayaran Balik

Kami mengeluarkan bayaran balik untuk Kontrak dalam masa 3 hari dari pembelian Kontrak asal.

9 . Kandungan

Perkhidmatan kami membolehkan anda menyiarkan, memaut, menyimpan, berkongsi dan menyediakan maklumat, teks, grafik, video, atau bahan lain (“Kandungan”). Anda bertanggungjawab untuk Kandungan yang anda hantar di atau melalui Perkhidmatan, termasuk kesahan, kebolehpercayaan, dan kesesuaiannya.

Dengan mengeposkan Kandungan di atau melalui Perkhidmatan, Anda menyatakan dan menjamin bahawa: (i) Kandungan adalah milik anda (Anda memilikinya) dan / atau anda berhak menggunakannya dan hak untuk memberikan kami hak dan lesen seperti yang diperuntukkan dalam Syarat ini , dan (ii) bahawa penyiaran Kandungan Anda di atau melalui Perkhidmatan tidak melanggar hak privasi, hak publisiti, hak cipta, hak kontrak atau hak lain mana-mana orang atau entiti. Kami berhak untuk menghentikan akaun orang yang didapati melanggar hak cipta.

Anda mengekalkan mana-mana dan semua hak anda terhadap Kandungan yang anda serahkan, hantar atau paparkan di atau melalui Perkhidmatan dan anda bertanggungjawab untuk melindungi hak-hak tersebut. Kami tidak bertanggungjawab dan tidak bertanggungjawab terhadap Kandungan anda atau siaran pihak ketiga di atau melalui Perkhidmatan. Namun, dengan mengeposkan Kandungan menggunakan Perkhidmatan, anda memberi kami hak dan lesen untuk menggunakan, mengubahsuai, melakukan secara terbuka, menampilkan secara terbuka, memperbanyak, dan menyebarkan Kandungan tersebut pada dan melalui Perkhidmatan. Anda bersetuju bahawa lesen ini termasuk hak bagi kami untuk menyediakan Kandungan anda kepada pengguna Perkhidmatan lain, yang mungkin juga menggunakan Kandungan anda tunduk pada Syarat ini.

bLog Juga mempunyai hak tetapi bukan kewajiban untuk memantau dan menyunting semua Kandungan yang disediakan oleh pengguna.

Selain itu, Kandungan yang terdapat di atau melalui Perkhidmatan ini adalah hak milik bLog Juga atau digunakan dengan izin. Anda tidak boleh menyebarkan, mengubah, menghantar, menggunakan semula, memuat turun, menyiarkan semula, menyalin, atau menggunakan Kandungan tersebut, sama ada secara keseluruhan atau sebahagian, untuk tujuan komersial atau untuk kepentingan peribadi, tanpa kebenaran bertulis daripada kami.

10 . Penggunaan yang Dilarang

Anda boleh menggunakan Perkhidmatan hanya untuk tujuan yang sah dan sesuai dengan Syarat. Anda bersetuju untuk tidak menggunakan Perkhidmatan:

0.1. Dengan cara apa pun yang melanggar undang-undang atau peraturan nasional atau antarabangsa yang berlaku.

0.2. Untuk tujuan mengeksploitasi, mencederakan, atau berusaha mengeksploitasi atau mencederakan anak di bawah umur dengan cara apa pun dengan mendedahkan mereka kepada kandungan yang tidak sesuai atau sebaliknya.

0.3. Untuk mengirimkan, atau memperoleh pengiriman, setiap iklan atau materi promosi, termasuk “surat sampah”, “surat berantai”, “spam”, atau permintaan serupa lainnya.

0.4. Untuk menyamar atau cuba menyamar sebagai Syarikat, pekerja Syarikat, pengguna lain, atau orang atau entiti lain.

0.5 Dengan cara apa pun yang melanggar hak orang lain, atau dengan cara apa pun adalah menyalahi undang-undang, mengancam, menipu, atau berbahaya, atau berkaitan dengan tujuan atau aktiviti yang menyalahi undang-undang, menyalahi undang-undang, menipu, atau berbahaya.

0.6. Untuk melakukan tindakan lain yang menyekat atau menghalang penggunaan atau kenikmatan Perkhidmatan sesiapa, atau yang, seperti yang ditentukan oleh kami, boleh membahayakan atau menyinggung perasaan Syarikat atau pengguna Perkhidmatan atau mendedahkan mereka kepada tanggungjawab.

Selain itu, anda bersetuju untuk tidak:

0.1. Gunakan Perkhidmatan dengan cara apa pun yang boleh melumpuhkan, membebankan, merosakkan, atau merosakkan Perkhidmatan atau mengganggu penggunaan Perkhidmatan oleh pihak lain, termasuk kemampuan mereka untuk terlibat dalam aktiviti masa nyata melalui Perkhidmatan.

0.2. Gunakan robot, labah-labah, atau alat, proses, atau cara automatik lain untuk mengakses Perkhidmatan untuk tujuan apa pun, termasuk memantau atau menyalin mana-mana bahan pada Perkhidmatan.

0.3. Gunakan sebarang proses manual untuk memantau atau menyalin mana-mana bahan di Perkhidmatan atau untuk tujuan lain yang tidak dibenarkan tanpa kebenaran bertulis dari kami terlebih dahulu.

0.4. Gunakan sebarang peranti, perisian, atau rutin yang mengganggu kerja Perkhidmatan yang betul.

0.5 Memperkenalkan sebarang virus, kuda trojan, worm, bom logik, atau bahan lain yang berbahaya atau berbahaya secara teknologi.

0.6. Mencuba mendapatkan akses tanpa izin ke, mengganggu, merosakkan, atau mengganggu mana-mana bahagian Perkhidmatan, pelayan tempat Perkhidmatan disimpan, atau pelayan, komputer, atau pangkalan data yang disambungkan ke Perkhidmatan.

0.7. Serangan Servis melalui serangan penolakan perkhidmatan atau serangan penolakan perkhidmatan yang diedarkan.

0.8. Mengambil tindakan yang boleh merosakkan atau memalsukan penilaian Syarikat.

0.9. Jika tidak, cubalah mengganggu kerja Perkhidmatan yang betul.

11 . Analisis

Kami mungkin menggunakan Penyedia Perkhidmatan pihak ketiga untuk memantau dan menganalisis penggunaan Perkhidmatan kami.

12 . Tidak Digunakan Oleh Kanak-kanak Di Bawah umur

Perkhidmatan hanya bertujuan untuk akses dan penggunaan oleh individu berumur sekurang-kurangnya lapan belas (18) tahun. Dengan mengakses atau menggunakan Perkhidmatan, anda menjamin dan menyatakan bahawa anda berumur sekurang-kurangnya lapan belas (18) tahun dan dengan kuasa, hak, dan kemampuan penuh untuk membuat perjanjian ini dan mematuhi semua syarat dan ketentuan Syarat. Sekiranya anda berumur sekurang-kurangnya lapan belas (18) tahun, anda dilarang mengakses dan menggunakan Perkhidmatan.

13 . Akaun

Apabila anda membuat akaun dengan kami, anda menjamin bahawa anda berusia di atas 18 tahun, dan bahawa maklumat yang anda berikan kepada kami adalah tepat, lengkap, dan terkini setiap masa. Maklumat yang tidak tepat, tidak lengkap, atau usang boleh mengakibatkan penghentian segera akaun anda di Perkhidmatan.

Anda bertanggungjawab untuk menjaga kerahsiaan akaun dan kata laluan anda, termasuk tetapi tidak terhad kepada sekatan akses ke komputer dan / atau akaun anda. Anda bersetuju untuk menerima tanggungjawab untuk semua dan semua aktiviti atau tindakan yang berlaku di bawah akaun dan / atau kata laluan anda, sama ada kata laluan anda ada di Perkhidmatan kami atau perkhidmatan pihak ketiga. Anda mesti memberitahu kami dengan segera setelah menyedari adanya pelanggaran keselamatan atau penggunaan akaun anda secara tidak sah.

Anda tidak boleh menggunakan sebagai nama pengguna nama orang lain atau entiti atau yang tidak tersedia secara sah untuk digunakan, nama atau tanda dagangan yang tertakluk kepada hak orang lain atau entiti selain anda, tanpa kebenaran yang sesuai. Anda tidak boleh menggunakan nama pengguna nama yang menyinggung perasaan, lucah atau cabul.

Kami berhak untuk menolak perkhidmatan, menamatkan akaun, membuang atau mengedit kandungan, atau membatalkan pesanan mengikut budi bicara kami.

14 . Harta Intelek

Perkhidmatan dan kandungan asalnya (tidak termasuk Kandungan yang disediakan oleh pengguna), ciri dan fungsi adalah dan akan tetap menjadi milik eksklusif bLog Juga dan pemberi lesennya. Perkhidmatan dilindungi oleh hak cipta, tanda dagang, dan undang-undang lain daridan negara luar. Tanda dagang kami tidak boleh digunakan berkaitan dengan produk atau perkhidmatan apa pun tanpa kebenaran bertulis dari bLog Juga .

15 . Dasar Hak Cipta

Kami menghormati hak harta intelek orang lain. Adalah menjadi kebijakan kami untuk menanggapi segala tuntutan bahawa Kandungan yang disiarkan di Perkhidmatan melanggar hak cipta atau hak harta intelek lain (“Pelanggaran”) mana-mana orang atau entiti.

Sekiranya anda pemilik hak cipta, atau diberi kuasa atas nama seseorang, dan anda percaya bahawa karya berhak cipta telah disalin dengan cara yang merupakan pelanggaran hak cipta, sila kirimkan tuntutan anda melalui e-mel ke , dengan subjek baris: “Pelanggaran Hak Cipta” dan sertakan dalam tuntutan anda keterangan terperinci mengenai Dugaan Pelanggaran seperti yang diperincikan di bawah, di bawah “Pemberitahuan dan Prosedur DMCA untuk Tuntutan Pelanggaran Hak Cipta”

Anda mungkin dipertanggungjawabkan atas kerosakan (termasuk kos dan yuran pengacara) kerana salah penyataan atau tuntutan niat buruk atas pelanggaran kandungan yang terdapat pada dan / atau melalui Perkhidmatan pada hak cipta anda.

16 . Pemberitahuan dan Prosedur DMCA untuk Tuntutan Pelanggaran Hak Cipta

Anda boleh menyerahkan pemberitahuan menurut Akta Hak Cipta Milenium Digital (DMCA) dengan memberikan maklumat Hak Cipta kepada Ejen Hak Cipta kami secara bertulis (lihat 17 USC 512 (c) (3) untuk keterangan lebih lanjut):

0.1. tandatangan elektronik atau fizikal orang yang diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak pemilik kepentingan hak cipta;

0.2. perihalan karya berhak cipta yang anda tuntut telah dilanggar, termasuk URL (iaitu alamat halaman web) dari lokasi di mana karya berhak cipta itu ada atau salinan karya berhak cipta;

0.3. pengenalan URL atau lokasi khusus lain di Perkhidmatan di mana bahan yang anda tuntut melanggar berada;

0.4. alamat, nombor telefon, dan alamat e-mel anda;

0.5 pernyataan oleh anda bahawa anda mempunyai kepercayaan yang baik bahawa penggunaan yang dipertikaikan tidak dibenarkan oleh pemilik hak cipta, ejennya, atau undang-undang;

0.6. pernyataan oleh anda, yang dibuat di bawah hukuman sumpah palsu, bahawa maklumat di atas dalam notis anda adalah tepat dan bahawa anda adalah pemilik hak cipta atau diberi kuasa untuk bertindak atas nama pemilik hak cipta.

Anda boleh menghubungi Ejen Hak Cipta kami melalui e-mel di .

17 . Ralat dan Maklum Balas Ralat

Anda boleh memberikan kami terus di atau melalui laman dan alat pihak ketiga dengan maklumat dan maklum balas mengenai kesalahan, cadangan penambahbaikan, idea, masalah, keluhan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Perkhidmatan kami (“Maklum Balas”). Anda mengakui dan bersetuju bahawa: (i) anda tidak akan menyimpan, memperoleh atau menegaskan hak harta intelek atau hak, hak atau kepentingan lain dalam atau untuk Maklum Balas; (ii) Syarikat mungkin mempunyai idea pembangunan yang serupa dengan Maklum Balas; (iii) Maklum balas tidak mengandungi maklumat sulit atau maklumat hak milik daripada anda atau pihak ketiga; dan (iv) Syarikat tidak mempunyai tanggungjawab kerahsiaan mengenai Maklum Balas. Sekiranya pemindahan hak milik ke Maklum Balas tidak mungkin berlaku kerana undang-undang mandatori yang berlaku, anda memberi Syarikat dan sekutunya sebuah eksklusif, boleh dipindah milik, tidak dapat ditarik balik, percuma, sub-lesen,

18 . Pautan ke Laman Web Lain

Perkhidmatan kami mungkin mengandungi pautan ke laman web pihak ketiga atau perkhidmatan yang tidak dimiliki atau dikendalikan oleh bLog Juga .

bLog Juga tidak mempunyai kendali atas, dan tidak bertanggung jawab atas kandungan, dasar privasi, atau praktik mana-mana laman web atau perkhidmatan pihak ketiga. Kami tidak menjamin tawaran mana-mana entiti / individu atau laman web mereka.

Sebagai contoh, Syarat Penggunaan yang digariskan telah dibuat menggunakan PolicyMaker.io , aplikasi web percuma untuk menghasilkan dokumen undang-undang berkualiti tinggi. Penjana Terma dan Syarat PolicyMaker adalah alat percuma yang mudah digunakan untuk membuat templat Syarat Perkhidmatan standard yang sangat baik untuk laman web, blog, kedai e-dagang atau aplikasi.

ANDA MENGAKUI DAN SETUJU BAHAWA SYARIKAT TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAU BERTANGGUNGJAWAB, LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG, KERANA SETIAP KEROSAKAN ATAU KERUGIAN YANG DIBENARKAN ATAU DIBERIKAN OLEH ATAU BERHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN ATAU BERKAITAN DENGAN SETIAP KANDUNGAN, BARANG ATAU PERKHIDMATAN LAMAN WEB PIHAK KETIGA ATAU PERKHIDMATAN.

KAMI KUAT MENYAMPAIKAN ANDA UNTUK MEMBACA SYARAT DASAR PERKHIDMATAN DAN PRIVASI DARI SETIAP LAMAN WEB PIHAK KETIGA ATAU PERKHIDMATAN YANG ANDA KUNJUNGI.

19 . Penafian Waranti

PERKHIDMATAN INI DISEDIAKAN OLEH SYARIKAT DENGAN ASAS “SEBAGAIMANA ADANYA” DAN “SEBAGAIMANA TERSEDIA”. SYARIKAT TIDAK MEMBUAT PERWAKILAN ATAU JAMINAN DARI SETIAP JENIS, JELAS ATAU TERSIRAT, SEBAGAI PENGENDALIAN PERKHIDMATAN MEREKA, ATAU MAKLUMAT, KANDUNGAN ATAU BAHAN YANG TERMASUK DI SANA. ANDA JELAS MENYETUJUI BAHWA PENGGUNAAN ANDA DARI PERKHIDMATAN INI, KANDUNGAN MEREKA, DAN SETIAP PERKHIDMATAN ATAU ITEM YANG DIPEROLEHI DARI KAMI ADALAH DALAM RISIKO ANDA.

TIDAK ADA SYARIKAT TIDAK ADA ORANG YANG BERKAITAN DENGAN SYARIKAT MEMBUAT JAMINAN ATAU PERWAKILAN DENGAN TERHADAP KELENGKAPAN, KESELAMATAN, KEBERKESANAN, KUALITI, KETEPATAN, ATAU KETERSEDIAAN PERKHIDMATAN. TANPA MEMBATASKAN PERMULAAN, TIDAK ADA SYARIKAT DAN TIADA SESIAPA YANG BERKAITAN DENGAN WAKIL ATAU JAMINAN SYARIKAT YANG PERKHIDMATAN, KANDUNGAN MEREKA, ATAU SETIAP PERKHIDMATAN ATAU PERKARA YANG DIPEROLEH MELALUI PERKHIDMATAN AKAN DIPERBAIKI, DIPERBAIKI, DIPERBAIKI, DIPERBAIKI, DIPERBAIKI, DIPERBAIKAN BAHAWA PERKHIDMATAN ATAU SERVER YANG MEMBUATNYA ADALAH BEBAS DARI VIRI ATAU KOMPONEN BERBAHAYA LAIN ATAU PERKHIDMATAN ATAU SETIAP PERKHIDMATAN ATAU PERKARA YANG DIPEROLEH MELALUI PERKHIDMATAN AKAN SELAIN MEMENUHI KEPERLUAN ATAU PENGARUH.

SYARIKAT DI SINI MENAFIKAN SEMUA JAMINAN DARI SETIAP JENIS, APABILA MENGESAHKAN ATAU TERSIRAT, BERKANUN, ATAU LAINNYA, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA SETIAP JAMINAN KEBANGKITAN, TIDAK MELANGGAR, DAN PESANAN UNTUK PARTI

PEMBUATAN TIDAK MEMPENGARUHI JAMINAN YANG TIDAK DAPAT DIKECUALIKAN ATAU TERHAD DI BAWAH UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU.

20 . Had Liabiliti

KECUALI SEPERTI DARIPADA UNDANG-UNDANG, ANDA AKAN MENGADAKAN KAMI DAN PEGAWAI KAMI, PENGARAH, PEKERJA, DAN EJEN HARAM UNTUK SETIAP KERJA LANGSUNG, PUNITIF, KHUSUS, INSIDEN, ATAU BERSAMA, BAGAIMANA ITU MENGHILANGKAN DAN MENGHASILKAN LITIGASI DAN ARBITRASI, ATAU DALAM PERCUBAAN ATAU MENGENAI RAYUAN, JIKA ADA, APABILA ATAU TIDAK BERLANGSUNG ATAU ARBITRASI DILAKUKAN), APABILA DALAM TINDAKAN KONTRAK, KECEDERAAN, ATAU TINDAKAN PENTING YANG LAIN, ATAU MENGHADAPI ATAU BERHUBUNGAN DENGAN PERJANJIAN INI TANPA PEMBATASAN SETIAP TUNTUTAN UNTUK KESEDIAAN DIRI ATAU KEROSAKAN HARTA, TERSEBUT DARI PERJANJIAN INI DAN SETIAP PELANGGARAN OLEH ANDA DARI SETIAP UNDANG-UNDANG PERSEKUTUAN, NEGERI, ATAU TEMPATAN, NEGERI, ATURAN, ATAU PERATURAN, BAHKAN JIKA SYARIKAT TELAH DITETAPKAN . KECUALI SEPERTI YANG DILARANG OLEH UNDANG-UNDANG, JIKA ADA TANGGUNGJAWAB YANG DITETAPKAN DI BAHAGIAN SYARIKAT, ITU AKAN TERHAD UNTUK JUMLAH YANG DIBAYAR UNTUK PRODUK DAN / ATAU PERKHIDMATAN, DAN DI BAWAH TIADA LANGSUNG AKAN ADA KERUGIAN YANG BERKESAN ATAU PUNITIF. BEBERAPA NEGERI TIDAK MEMBENARKAN PENGECUALIAN ATAU PEMBATASAN KEROSAKAN PUNITIF, INSIDENAL ATAU SAMBUNGAN, JADI PEMBATASAN ATAU PENGECUALIAN SEBELUMNYA TIDAK BERLAKU KEPADA ANDA.

21 . Penamatan

Kami boleh menghentikan atau menangguhkan akaun anda dan melarang akses ke Perkhidmatan dengan segera, tanpa notis atau tanggungjawab terlebih dahulu, di bawah budi bicara mutlak kami, atas alasan apa pun dan tanpa batasan, termasuk tetapi tidak terhad kepada pelanggaran Syarat.

Sekiranya anda ingin menamatkan akaun, anda boleh berhenti menggunakan Perkhidmatan.

Semua peruntukan Syarat yang pada hakikatnya harus bertahan dari penamatan akan terus berlaku, termasuk, tanpa batasan, peruntukan pemilikan, penafian jaminan, ganti rugi dan had liabiliti.

22 . Undang-undang yang Mengatur

Syarat-syarat ini akan diatur dan ditafsirkan sesuai dengan undang-undang MALAYSIA , yang mengatur undang-undang berlaku untuk perjanjian tanpa memperhatikan konflik ketentuan hukumnya.

Kegagalan kami untuk menegakkan hak atau ketentuan Syarat ini tidak akan dianggap sebagai pengabaian hak tersebut. Sekiranya ada ketentuan Syarat ini dianggap tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan oleh pengadilan, ketentuan Syarat ini yang selebihnya akan tetap berlaku. Syarat-syarat ini merupakan keseluruhan perjanjian antara kami mengenai Perkhidmatan kami dan menggantikan dan menggantikan perjanjian sebelumnya yang mungkin ada antara kami mengenai Perkhidmatan.

23 . Perubahan Kepada Perkhidmatan

Kami berhak menarik atau mengubah Perkhidmatan kami, dan sebarang perkhidmatan atau bahan yang kami sediakan melalui Perkhidmatan, mengikut budi bicara kami tanpa pemberitahuan. Kami tidak akan bertanggungjawab sekiranya atas sebab apa pun semua atau sebahagian Perkhidmatan tidak tersedia pada bila-bila masa atau untuk tempoh apa pun. Dari semasa ke semasa, kami mungkin menyekat akses ke beberapa bahagian Perkhidmatan, atau keseluruhan Perkhidmatan, kepada pengguna, termasuk pengguna yang berdaftar.

24 . Pindaan Terma

Kami boleh mengubah Syarat pada bila-bila masa dengan menyiarkan syarat yang dipinda di laman web ini. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk mengkaji Terma ini secara berkala.

Penggunaan Platform anda secara berterusan setelah pengumuman Syarat yang disemak semula bermaksud anda menerima dan menyetujui perubahan tersebut. Anda diharapkan untuk memeriksa halaman ini dengan kerap sehingga anda mengetahui adanya perubahan, kerana ia mengikat anda.

Dengan terus mengakses atau menggunakan Perkhidmatan kami setelah sebarang semakan berkuatkuasa, anda bersetuju untuk terikat dengan syarat yang disemak semula. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan syarat baru, anda tidak lagi dibenarkan menggunakan Perkhidmatan.

25 . Pengecualian dan Keterasingan

Tidak ada pengabaian oleh Syarikat dari mana-mana terma atau syarat yang dinyatakan dalam Syarat tidak akan dianggap sebagai pengabaian selanjutnya atau berterusan dari terma atau syarat tersebut atau pengabaian mana-mana terma atau syarat lain, dan sebarang kegagalan Syarikat untuk menegaskan hak atau ketentuan di bawah Syarat akan bukan merupakan pengabaian hak atau peruntukan tersebut.

Sekiranya ada ketentuan Syarat yang dipegang oleh pengadilan atau pengadilan lain yang mempunyai bidang kuasa yang tidak sah, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan atas sebab apa pun, peruntukan tersebut akan dihapuskan atau dibatasi pada tahap minimum sehingga ketentuan Syarat yang tinggal akan terus berlaku sepenuhnya dan kesan.

26 . Ucapan terima kasih

DENGAN MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN ATAU PERKHIDMATAN LAIN YANG DISEDIAKAN OLEH KAMI, ANDA MENGAKUI BAHAWA ANDA TELAH MEMBACA SYARAT PERKHIDMATAN INI DAN SETUJU DIBAWA OLEH MEREKA.

27 . Hubungi Kami

Sila hantar maklum balas, komen, permintaan sokongan teknikal anda melalui e-mel: .

Ini Syarat Perkhidmatan diciptakan untuk https://www.blog.ambo.my oleh PolicyMaker.io pada 1970/01/01