Go to ...

bLog Juga

BLOG ORANG AWAM Yang Berbicara Perkara Kecik, Remeh & Keduniaan Jer

– ARTIKEL RAWAK –

CERITA ISRA – 4
AWAS! Hadis 4 Sahih Muslim 237:   Telah menceritakan kepada kami   Harmalah bin Yahya at-Tujibi telah mengabarkan kepada kami…
Continue reading »

RSS Feed

March 19, 2019

paradigma

PARADIGMA

Paradigma adalah dari perkataan Greek ‘paradeigma’, dalam bahasa Inggeris disebut paradigm dan dalam bahasa Perancis disebut paradigme, dan istilah dari Bahasa Latin, yakni para dan deigma.  Secara etimologis, para bererti di samping, di sebelah, dan deigma bererti memperlihatkan, yang berarti, model, contoh, ideal. Sedangkan deigma dalam bentuk kata kerja deiknynai bererti menunjukkan atau mempertunjukkan sesuatu