• Cara Hidup

    SIAPAKAH DUA GOLONGAN YANG TIDUR 300 TAHUN ITU

    Salam hormat, Sebelum AMBO bicarakan siapakah dua golongan yang tidur sehingga 300 tahun, ambo ingin menyatakan bilakah mereka tidur. Adakah SEBELUM kehadiran nabi Isa atau SELEPAS. Nampaknya, kita boleh bersetuju bahawa mereka bangkit selepas zaman nabi Isa. Ambo membahagikan tahun kebangkitan mereka kepada dua iaitu antara tahun ke-30 hingga 330 tahun dan tahun 300 ke atas sebelum kelahiran nabi Muhamad. Apa yang berlaku antara tahun 30 hingga 330? Dari bukti sejarah, penyebaran agama selain agama anutan rom yang menyembah 3 dewa iaitu bapa, ibu dan anak termasuk ajaran yang disampaikan oleh nabi Isa tidaklah memberangsangkan. Bukan rom sahaja yang tidak bersetuju dengan ajaran lain, agama yahudi juga tidak menerima agama lain. Ketika…

  • Cara Hidup

    ANTARA KEFAS DENGAN KAHFI

    Siapakah dua orang pemuda itu.  Siapakah Kefas dan siapakah Kahfi yang menjadi sebutan orang semenjak dahulu hingga sekarang. Adakah mereka pemuda-pemuda yang berlainan atau orang yang sama. Siapakah Kefas. Nama Kefas dirujuk kepada gelaran seorang murid dan sahabat kepada nabi Isa a.s. Nama sebenarnya ialah Simon Petrus. Penganut kristien memanggilnya Saint Peter, Paderi pertama yang menjadi ketua kepada 11 lagi pengikut-pengikut yang lain. Kisah-kisah mereka menjadi tidak jelas kerana terdapatnya berbagai-bagai anggapan orang terhadapnya. Ada yang mengatakan dia mati tersalib terbalik pada zaman pemerintahan Nero tahun 50 +. Tetapi menurut bible, dia tidak mati sehingga berumur sangat tua. Apa yang menarik tentang Kefas ialah dia tidur ketiga menunggu nabi Isa…