• Events,  Newspaper,  ocean

    I am Jane a writer

    Setiap kali anda menetapkan matlamat untuk mencapai sesuatu, diberi tugasan kerja atau dibentangkan dengan cabaran, lima faktor yang terlibat dalam menentukan sama ada anda akan berjaya dalam aktiviti tersebut. Ini 5 Kuasa Juara ialah: Mengurus kesihatan anda Mencari pengetahuan dan kemahiran Menjadi berharga kepada penyelia dan pelanggan anda Mencari kecemerlangan dalam memuaskan pelanggan Mempunyai ciri-ciri sifat yang baik Mengekalkan sikap positif menerapkan kuasa-kuasa ini untuk kehidupan dan kerjaya anda akan membolehkan anda berjaya dalam mencapai matlamat anda. Peranan dalam prestasi puncak Setiap lima faktor ini memainkan peranan utama dalam bagaimana anda akan melakukan dalam kerjaya anda. Kesihatan Mempunyai kesihatan fizikal, mental dan rohani yang baik akan menghasilkan tenaga yang lebih…