Go to ...

bLog Juga

BLOG ORANG AWAM Yang Berbicara Perkara Kecik, Remeh & Keduniaan Jer

RSS Feed

August 23, 2019

APA MAKSUD QIBLAT YANG SEBENAR


Apa maksud QIBLAT yang sebenar. Marilah kita perhatikan petikan ini seadil-adilnya dan akal fikiran yang waras. Kami tidak menambah sebarang ayat supaya kita semua dapat melihat kenyataannya.

142. akan berkata | orang-orang bodoh | diantara | manusia | apakah | memalingkan mereka | dari | QIBLAT mereka | yang | adalah mereka | atasnya | katakanlah | milik allah | timur | dan barat | dia memberi petunjuk | sesiapa | dia kehendaki | kepada | jalan | lurus

143. dan demikian itu | kami telah menjadikan kamu | umat | pertengahan | agar kamu menjadi | saksi-saksi | atas | manusia | dan adalah | rasul | atas kalian | saksi | dan tidak | kami jadikan | QIBLAT | yang | adalah kamu | kepadanya | melainkan | agar kami mengetahui | siapa | ia mengikuti | rasul | daripada siapa | ia berbalik | atas | dua tumitnya | dan sebenarnya | adalah | sungguh berat | kecuali | atas | orang-orang yang | memberi petunjuk | allah | dan tidak | ada | allah | hendak menyia-nyiakan | iman kamu | sesungguhnya | allah | kepada manusia | amat pengasih | maha penyayang

144. sungguh | kami melihat | menengadah | mukamu | ke | langit | lalu kami hadapkan kamu | QIBLAT | kamu sukai | maka palingkan | mukamu | ke arah | masjidil | haram | dan dimana | sahaja | kalian adalah | maka palingkanlah | mukamu | ke arahnya | dan sesungguhnya | orang-orang yang | diberi | al kitab | sungguh mereka mengetahui | sesungguhnya itu | benar | dari | tuhan mereka | dan tidak | allah | dengan lalai | dari apa | mereka kerjakan

145. dan sungguh jika | kamu mendatangkan | orang-orang yang | diberi | al kitab | dengan tiap-tiap | keterangan | tidak | mereka mengikut | QIBLATMU | dan tidak | kamu | dengan mengikuti | QIBLAT mereka | dan tidak | sebahagian mereka | dengan mengikuti | QIBLAT | sebahagian yang lain | dan sungguh jika | kamu mengikuti | keinginan mereka | dari | sesudah | apa | datang kepadamu | dari | ilmu pengetahuan | sesungguhnya kamu | kalau begitu | termasuk golongan | orang-orang yang zalim

146. orang-orang yang | kami telah berikan mereka | al kitab | mereka mengenalinya | sebagaimana | mereka mengenal | anak-anak mereka | dan sesungguhnya mereka | segolongan | diantara mereka | sungguh mereka menyembunyikan | kebenaran | dan mereka | mereka mengetahui

147. kebenaran | dari | tuhanmu | maka jangan | sekali-kali kamu adalah | dari | orang-orang yang ragu

148. dan bagi tiap-tiap orang | arah | ia | menghadap kepadanya | maka berlomba-lombalah kamu | kebaikan | dimana | sahaja | kamu menjadi | mendatangkan/mengumpulkan | untuk kalian | allah | semua | sesungguhnya | allah | atas | segala | sesuatu | maha kuasa

149. dan dari | mana sahaja | kamu keluar | maka hadapkanlah | wajahmu | ke arah | masjidil | haram | dan sesungguhnya | benar-benar hak | dari | tuhanmu | dan tidak | allah | dengan lengah | dari apa yang | kamu kerjakan

150. dan dari | mana sahaja | kamu keluar | maka hadapkanlah | wajahmu | ke arah | masjidil | haram | dan dimana | sahaja | kalian adalah | maka hadapkanlah | wajahmu | ke arahnya | agar tidak | mereka adalah | bagi manusia | atas kalian | alasan | kecuali | orang-orang yang | zalim | diantara mereka | maka janganlah | kamu takut pada mereka | dan takutlah kepadaku | dan agar aku sempurnakan | nikmatku | atas kalian | dan supaya kamu | kalian mendapat petunjuk

151. sebagaimana | kami telah mengutus | kepadamu | seorang rasul | diantara kamu | dia membacakan | atas kalian | ayat-ayat kami | dan dia mensucikan kamu | dan dia mengajarkan kamu | al kitab | dan hikmah | dan dia mengajarkan kamu | apa | belum | kalian menjadi | mengetahui

152. maka ingatlah kepadaku | aku ingat kepadamu | dan bersyukurlah | kepadaku | dan jangan | kalian kafir

 

QIBLAT | KIBLAT | VISI

Suka(0)Tak Suka(0)
Is this Post useful? Useful Useless 0 of 0 people say this Post is useful.

Tags: