• Cara Hidup

    TELAH DEKAT SAAT ITU TELAH TERBELAH BULAN

    Adakah isu ini telah selesai diperkata atau masih ada beberapa perkara yang layak diperkata saat ini. Satu isu yang masih hangat ialah adakah isu ini tidak perlu diperkatakan lagi, ketika orang terus mempersoal dan mencari tanda. Saya percaya, kita telah sepakat menyakini bahawa bulan terbelah tidak dapat dibuktikan dengan fakta-fakta sains dan ilmiah. Persoalannya adakah nabi muhamad perlu membuktikan kenabiannya dengan penglihatan yang tidak ilmiah atau kehadirannya sangat ilmiah. Kita telah setuju bahawa nabi muhamad diutus bukan hanya untuk penduduk yang hadir ketika dia masih hidup sahaja tetapi juga untuk kita hari ini dan akan datang. Adakah kita ingin percaya bahawa semua tanda-tanda kebenarannya mesti berlaku ketika dia masih hidup…