May 2017 – bLog Juga

TELAH DEKAT SAAT ITU TELAH TERBELAH BULAN

Posted on

Adakah isu ini telah selesai diperkata atau masih ada beberapa perkara yang layak diperkata saat ini. Satu isu yang masih hangat ialah adakah isu ini tidak perlu diperkatakan lagi, ketika orang terus mempersoal dan mencari tanda. Saya percaya, kita telah sepakat menyakini bahawa bulan terbelah tidak dapat dibuktikan dengan fakta-fakta sains dan ilmiah. Persoalannya adakah … Continue reading TELAH DEKAT SAAT ITU TELAH TERBELAH BULAN