• Cara Hidup

    KITA DIBEKAL 3 PILIHAN

    Apabila diperhatikan kehidupan ini, kita sebagai manusia yang menghuni muka bumi telah dibekalkan dengan tiga pilihan.  Apakah pilihan itu?  dan siapa yang menyediakan pilihan? Ada tiga pilihan yang berbeza yang kita hadapi setiap detik, terpulanglah kepada diri sendiri hendak melalui jalan yang mana satu.  Jalan yang pertama ialah jalan yang penyedia pilihan redhai.  Apabila kita menyedari sedang melalui jalan-jalan yang dia redhai sebagaimana juga yang dilalui oleh orang-orang sebelum kita, semoga jalan itu akan bawa pemilihnya ke penyedia pilihan. Dua lagi jalan ialah jalan-jalan yang tidak benar. Iaitu jalan yang penyedia pilihan tidak benarkan kita laluinya demi kebaikan diri sendiri juga.  Padahal jika memilih jalan itu, pemilihnya telah diingatkan bencana…