October 2014 – bLog Juga

ART

Posted on

Mengakui atau tidak, kita adalah tediri dari sekurang-kurangnya dua atau tiga unsur yang bergabung menjadi satu iaitu kita. Lihatlah, kita terdiri dari:   roh diri dan jasad.   Apabila kita berbicara mengenai kita, tanpa kita sedari kita memperkatakan tentang sekurang-kurangnya dua iaitu diri dan jasad. Saya dapati pula, jasad ialah makhluk yang tidak hidup manakala … Continue reading ART

AJAK TAUHIDKAN

Posted on

Saya melihat larangan tuhan supaya jangan menuduh dan supaya kebencian kita kepada suatu golongan yang lain tidak menyebabkan kita tidak berlaku adil merupakan suatu larangan yang bila-bila masa boleh terkena ke hidung kita sendiri. Tulisan ini dan tulisan di sini juga akan dianggap begitu apabila kita telah menyangka kefahaman kitalah kefahaman yang sebenar dan sepatutnya … Continue reading AJAK TAUHIDKAN

POLITIK

Posted on

bLog Juga memahami kekeruhan yang berlaku hari ini sebagai iblis yang perdaya manusia. Lalu sedikit-demi-sedikit manusia yang terpedaya membawa pandangan masing-masing yang bertentangan dengan perintah tuhan sehingga kita saling salah-menyalahkan sesama manusia.Keghairahan kita melebelkan seseorang ke dalam puak-puak mengikut anggapan puak kita akan menjarakkan lagi jurang perpecahan ini. Padahal, tiap-tiap seorang dari kita mempunyai pandangan … Continue reading POLITIK