ocean Archives – bLog Juga

CERITA ISRA – 4

Posted on

Hadis 4 Sahih Muslim 237:   Telah menceritakan kepada kami   Harmalah bin Yahya at-Tujibi telah mengabarkan kepada kami   Ibnu Wahab dia berkata, telah mengabarkan kepada kami   Yunus dari Ibnu Syihab dari   Anas bin Malik dia berkata, ”   Abu Dzar pernah menceritakan bahwa     Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berkata:   … Continue reading CERITA ISRA – 4

CERITA ISRA – 3

Posted on

Hadis 3 Sahih Muslim 234:   Telah menceritakan kepada kami   Syaiban bin Farrukh telah menceritakan kepada kami   Hammad bin Salamah telah menceritakan kepada kami   Tsabit al-Bunani dari   Anas bin Malik bahwa         Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:     “Aku telah didatangi Buraq. Yaitu seekor binatang yang berwarna … Continue reading CERITA ISRA – 3

CERITA ISRA – 2

Posted on

Hadis 2 Sahih Bukhari 336:   Telah menceritakan kepada kami   Yahya bin Bukair berkata,   telah menceritakan kepada kami Al Laits dari   Yunus dari   Ibnu Syihab dari   Anas bin Malik berkata,   Abu Dzar menceritakan bahwa     Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:     “Saat aku di Makkah atap rumahku … Continue reading CERITA ISRA – 2

CERITA ISRA – 1

Posted on

Hadis 1 Sahih Bukhari 3598:   Telah menceritakan kepada kami   Hudbah bin Khalid telah menceritakan kepada kami   Hammam bin Yahya telah menceritakan kepada kami   Qatadah dari   Anas bin Malik dari   Malik bin Sha’sha’ah radliallahu ‘anhuma, bahwa   Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bercerita kepada mereka tentang malam perjalanan Isra’:     … Continue reading CERITA ISRA – 1

Birds can fly higher and higher

Posted on

Terbang seperti burung adalah impian setiap manusia. Sudah tentu, kita mempunyai kapal terbang untuk terbang di langit. Sebuah penerbangan komersial boleh bergerak pada ketinggian 30000-40000 kaki. Tetapi, sesetengah burung boleh dengan mudah mencapai ketinggian yang begitu tinggi. Andean condor adalah raptor besar mendiami di dataran tinggi dan dataran berumput melintasi Amerika Selatan. Ia adalah burung terbang yang … Continue reading Birds can fly higher and higher

I am Jane a writer

Posted on

Setiap kali anda menetapkan matlamat untuk mencapai sesuatu, diberi tugasan kerja atau dibentangkan dengan cabaran, lima faktor yang terlibat dalam menentukan sama ada anda akan berjaya dalam aktiviti tersebut. Ini 5 Kuasa Juara ialah: Mengurus kesihatan anda Mencari pengetahuan dan kemahiran Menjadi berharga kepada penyelia dan pelanggan anda Mencari kecemerlangan dalam memuaskan pelanggan Mempunyai ciri-ciri … Continue reading I am Jane a writer

Hello world! Welcome to my Video

Posted on

(Ingatlah) ketika malaikat berkata: ” Wahai Maryam! sesungguhnya Allah menyampaikan khabar gembira kepadamu dengan Kalimah daripadanya, namanya Al-Masih Isa Ibni Maryam, terkemuka di dunia dan di akhirat, dan dari orang-orang yang didampingkan. Dan ia akan berkata-kata kepada manusia dalam buaian, dan ketika dewasa, dan ia adalah dari orang-orang yang soleh “. Maryam berkata: ” Wahai … Continue reading Hello world! Welcome to my Video