Go to ...

bLog Juga

BLOG ORANG AWAM Yang Berbicara Perkara Kecik, Remeh & Keduniaan Jer

RSS Feed

August 17, 2019

MUKADIMAH

VISI

Setiap seorang dari kita dan setiap organisasi mempunyai visi masing-masing. Kadang-kadang seorang mempunyai dua visi dalam hidupnya, satu untuknya dan satu lagi untuk organisasinya. Kadang-kadang lebih kerana menganggotai banyak organisasi. Ada juga yang mempunyai banyak visi untuk dirinya sendiri? Apa sebenarnya visi? Kamus Dewan mendifinisikan visi sebagai: Tanggapan dan pandangan yang jauh dan men¬dalam, terutamanya

SUSU

Dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak itu, kamu beroleh pelajaran yang mendatangkan iktibar. Kami beri minum kepada kamu daripada apa yang terbit dari dalam perutnya, yang lahir dari antara hampas makanan dengan darah; (iaitu) susu yang bersih, yang mudah diminum, lagi sedap rasanya bagi orang-orang yang meminumnya. Related articles China’s most-wanted corruption suspect has surrendered after

ORANG YANG SOLEH

Mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik, dan melarang daripada segala perkara yang salah (buruk dan keji), dan mereka pula segera pada mengerjakan berbagai-bagai kebajikan. Mereka (yang demikian sifatnya), adalah dari orang-orang yang soleh. Related articles I admire your courage, Buhari greets Atiku at 70 Gen Raheel, Shahid

AHLI-JAWATAN-KUASA

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya (yang berhak menerimanya), dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, (Allah menyuruh) kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan (suruhanNya) itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa Mendengar, lagi sentiasa Melihat. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan

TERTARIK HATI

Dan di antara manusia ada orang yang tutur katanya mengenai hal kehidupan dunia, menyebabkan engkau tertarik hati (mendengarnya), dan ia (bersumpah dengan mengatakan bahawa) Allah menjadi saksi atas apa yang ada dalam hatinya, padahal ia adalah orang yang amat keras permusuhannya (kepadamu). Kemudian apabila ia pergi (dengan mendapat hajatnya), berusahalah ia di bumi, untuk melakukan

ORANG YANG BENAR

Bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka ke pihak timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah berimannya seseorang kepada Allah, dan hari akhirat, dan segala malaikat, dan segala Kitab, dan sekalian Nabi; dan mendermanya seseorang akan hartanya sedang ia menyayanginya, – kepada kaum kerabat, dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan orang yang terlantar

PILIH PILIH…

Dan (ingatlah) ketika Allah mengambil perjanjian setia dari orang-orang yang telah diberikan Kitab (iaitu): “Demi sesungguhnya! Hendaklah kamu menerangkan isi Kitab itu kepada umat manusia, dan jangan sekali-kali kamu menyembunyikannya”. Kemudian mereka membuang (perjanjian setia) itu ke belakang mereka, serta mereka menukarnya dengan mengambil faedah dunia yang sedikit. Maka amatlah buruknya apa yang mereka dapati

INGAN MENGINGATI

Inginkah menjadi orang yang berjaya? apakah sifat-sifat orang yang berjaya? iaitu mereka yang menyeru kepada dua perkara iaitu: menyeru berbuat perkara baik. melarang / mencegah melakukan yang salah. Salah satu yang disuruh ialah: berpegang teguhlah kepada tali Allah. Jagalah tali persaudaraan, kenangilah nikmat dari Allah yang menjadikan keamanan dan kemudahan mencari rezeki. Janganlah kita jadi

ADAKAH KITA DISELIMUTI

Setelah sekian banyak pengajaran yang di sampaikan oleh orang-orang yang menyampaikan, adakah kita sudah bersedia menjadi Insan Yang Taat kepada perintah Tuhan yang Maha Melihat? atau kita semakin takut dan keliru lalu berselimut di sebalik diri sendiri? Persoalan ini kelihatan ganjil apabila tidak disertakan dengan pengertian maksud bagi istilah-istilah yang digunakan. Ada dua istilah yang

CORRUPT

Antara punca kejayaan suatu rancangan ialah kerana adanya kerjasama antara ahli-ahli dalam pasukan dan kerjasama antara pasukan di mana mereka berusaha bersungguh-sungguh menjayakan rancangan yang telah diputuskan. Manakala kemusnahan (corrupt), atau lumpuh (corrupt) atau rosak (corrupt) suatu rancangan adalah kerana berlaku hasutan (corrupt) dalam atau antara kumpulan yang dilakukan oleh orang yang curang (corrupt). Jadi,

PARADIGMA

Paradigma adalah dari perkataan Greek ‘paradeigma’, dalam bahasa Inggeris disebut paradigm dan dalam bahasa Perancis disebut paradigme, dan istilah dari Bahasa Latin, yakni para dan deigma.  Secara etimologis, para bererti di samping, di sebelah, dan deigma bererti memperlihatkan, yang berarti, model, contoh, ideal. Sedangkan deigma dalam bentuk kata kerja deiknynai bererti menunjukkan atau mempertunjukkan sesuatu

ISTILAH CINTA

Penggunaan Dan Pengertian Istilah-Istilah Cinta 1. Al-Mahabbah (kasih sayang) Dikatakan bahwa makna asalnya adalah Ash-Shafaa’ yang berarti jenih atau bening. Karena orang-orang Arab mengatakan Ash-Shafaa’ (bening) ini untuk gigi yang putih dan bersih. Ada juga yang mengartikan bahwa kata Al-Mahabbah diambil dari kata Al-Habab yang berarti meluapnya air setelah turun hujan yang sangat deras. Dari

BENAR

Adakah antara bercakap benar dan cakap berlapik dua perkara yang sama? Macaman pulak dengan tak perlu cakap dan cakap suatu perkara yang susah? Kadang-kadang ada juga orang yang keliru, bercakap benar dengan tidak perlu cakap. Mungkin yang dikatakan berhemah ialah bercakap suatu yang benar dengan berlapik walaupun susah hendak dinyatakan. Jika diizinkan, beginikah contohnya: Kita

SEKADAR

Apa pandangan dan pendapat tuan mengenai kisah yang akan diceritakan nanti. Katakan seorang pemilik sebuah syarikat yang mempunyai beberapa orang pekerja yang sama jawatan iaitu operator pengeluaran yang mengeluarkan suatu produk. Kepada setiap pekerjanya, disediakan garis panduan pelaksanaan kerja-kerja pengeluaran bermula dari waktu bekerja, panduan kerja, peraturan-peraturan kerja, melapor hasil kerja dan sebagainya. Tiap-tiap orang

ORANG BUTA DAN GAJAH

Kisah Orang Buta dan Gajah Bahagian 2 Ini adalah sambungan kisah orang buta dan gajah. Selepas tersebar dengan meluasnya kisah macamana beberapa orang buta cuba mengambarkan rupa gajah apabila mereka diberi peluang merasa dengan tangan sendiri suatu ketika dahulu. Maka hari ini, kisah itu juga telah juga terus tersebar kepada orang-orang zaman sekarang, bermacam-macamlah ulasan

TEGUR

Tegur. Menegur, teguran dan tegur-menegur menggunakan kata dasar yang sama tetapi menyatakan maksud yang berlainan. Terlebih dahulu aku minta maaf jika tulisan ini akan menyatakan maksud yang salah dan bersedia untuk menerima teguran. Semoga budaya tegur-menegur akan membina tamadun bangsa kepada yang lebih baik lagi. Ada orang kata, tegur membawa maksud kata-kata yang diucapkan untuk