Go to ...

bLog Juga

BLOG ORANG AWAM Yang Berbicara Perkara Kecik, Remeh & Keduniaan Jer

RSS Feed

August 22, 2019

Hello world! Welcome to my Video


(Ingatlah) ketika malaikat berkata:

” Wahai Maryam! sesungguhnya Allah menyampaikan khabar gembira kepadamu dengan Kalimah daripadanya, namanya Al-Masih Isa Ibni Maryam, terkemuka di dunia dan di akhirat, dan dari orang-orang yang didampingkan. Dan ia akan berkata-kata kepada manusia dalam buaian, dan ketika dewasa, dan ia adalah dari orang-orang yang soleh “.

Maryam berkata:

” Wahai Tuhanku! Bagaimanakah aku akan beroleh seorang anak, padahal aku tidak pernah disentuh oleh seorang manusia pun? “

malaikat berkata:

” Demikianlah keadaannya, Allah menjadikan apa yang dikehendakiNya; apabila Ia berkehendak melaksanakan sesuatu perkara, maka Ia hanyalah berfirman kepadanya: ` Jadilah engkau ‘, lalu menjadilah ia. “

dan dia mengajarkan kepadamu ak-kitab dan hikmah dan taurat dan injil. dan seorang rasul kepada bani israel.

sesungguhnya aku.
sungguh aku telah datang kepadamu dengan tanda dari tuhan kalian.

sesungguhnya aku.
aku membuat bagi kalian dari tanah sepeti bentuk burung. maka aku meniupkan ke dalamnya. maka ia menjadi seekor burung dengan izin allah.

dan aku menyembuhkan orang buta dan orang berpenyakit sopak. dan aku menghidupkan orang mati dengan izin allah. dan aku khabarkan kepadamu dengan apa kamu makan dan apa kamu simpan di rumahmu.

sesungguhnya pada demikian.
sesungguhnya terdapat tanda-tanda bagi kalian jika kalian adalah orang-orang yang beriman. dan membenarkan terhadap apa antara sebelumku dari taurat dan untuk menghalakan bagi kalian sebahagian yang diharamkan atas kalian.

dan aku datang kepadamu dengan tanda dari tuhan kalian. maka bertaqwalah kepada allah dan taatlah kepadaku. sesungguhnya allah tuhanku dan tuhanmu. maka sembahlah dia. inilah jalan yang lurus.

maka tatkala isa menyedari keingkaran mereka. dia berkata siapa menjadi penolong-penolongku kepada allah. berkata orang-orang hawariyun. kami penolong-penolong allah. kami beriman kepada allah. dan saksikanlah bahawasanya kami orang-orang yang menyerah diri.

ya tuhan kami. kami telah beriman kepada apa telah engkau turunkan. dan kami telah mengikuti rasul. maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi.

dan mereka membuat tipudaya. dan allah membuat tipudaya. dan allah sebaik-baik pembuat tipu daya.

ketika allah berkata. wahai isa. sesungguhnya aku akan mewafatkan kamu dan mengangkat kamu kepadaku serta mensucikan kamu daripada orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikut kamu di atas orang-orang yang kafir kepada hari kiamat. kemudian kepadaku tempat kembalimu. maka aku memutuskan diantaramu tentang apa kalian di dalamnya kamu perselisihkan.

maka adapun orang-orang yang kafir. maka akan aku siksa mereka. siksa sangat berat di dunia dan akhirat. dan tidak bagi mereka dari penolong.

dan adapun orang-orang yang beriman dan mereka beramal soleh. maka dia akan menyempurnakan pahala mereka. dan allah tidak menyukai orang-orang yang zalim.

demikianlah.
kami membacakannya kepadamu dari ayat-ayat dan adz dzikir yang penuh hikmah.

Suka(0)Tak Suka(0)
Is this Post useful? Useful Useless 0 of 0 people say this Post is useful.

Tags: , ,