Go to ...

bLog Juga

BLOG ORANG AWAM Yang Berbicara Perkara Kecik, Remeh & Keduniaan Jer

RSS Feed

August 22, 2019

BAGAIMANAKAH PERUMPAMAAN SUATU KEMATIAN


Boleh jadi kita mempunyai anggapan yang berbeza atau serupa bagaimana memahami suatu kematian. Jika apa yang akan disampaikan ini didapati tidak serupa dengan apa yang tuan telah sedia maklum selama ini, kami tiada masalah untuk menerima teguran tuan.

Allah (Yang Menguasai Segala-galanya), Ia mengambil dan memisahkan satu-satu jiwa dari badannya, jiwa orang yang sampai ajalnya semasa matinya, dan jiwa orang yang tidak mati: dalam masa tidurnya; kemudian Ia menahan jiwa orang yang Ia tetapkan matinya dan melepaskan balik jiwa yang lain (ke badannya) sehingga sampai ajalnya yang ditentukan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir (untuk memahaminya).

Az-Zumar 39:42

Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu Kitab Suci Al-Quran yang menyatakan segala kebenaran kepada umat manusia seluruhnya. Oleh itu sesiapa yang mendapat hidayah petunjuk, maka faedahnya terpulang kepada dirinya sendiri; dan sesiapa yang sesat, maka bahaya kesesatannya itu tertimpa ke atas dirinya sendiri;

dan engkau bukanlah menjadi wakil yang menguasai mereka.

Az-Zumar 39:41

PAUTAN BERKAITAN

 

Suka(0)Tak Suka(0)
Is this Post useful? Useful Useless 0 of 0 people say this Post is useful.