Go to ...

bLog Juga

BLOG ORANG AWAM Yang Berbicara Perkara Kecik, Remeh & Keduniaan Jer

RSS Feed

September 20, 2019

ADAKAH KITA YAKIN KEPADA DIRI SENDIRI ATAU TIDAK


Jika anda tidak yakin kepada diri sendiri, adakah kerana keyakinan itu tidak pernah ada atau kerana yakin kepada yang lain. Seolah-olah apa yang terjadi ialah samada yakin kepada diri sendiri, tidak ada keyakinan atau yakin kepada yang lain. Jika yakin kepada yang lain, kepada siapa diyakini, adakah kepada orang atau kepada siapa?

Benarkah keyakinan tidak pernah ada, atau sebenarnya keyakinan telah diletakkan samada kepada orang tertentu atau tidak berani hendak letak keyakinan kepada sesiapa pun.

Adakah sama meletakkan keyakinan kepada diri sendiri dengan meletak keyakinan kepada tuhan. Bagi yang tidak percaya tuhan ada, mereka telah meletakkan keyakinan kepada diri sendiri. Bagaimana pula kepada orang yang percaya tuhan ada, adakah mereka meletakkan keyakinan kepada diri sendiri atau kepada tuhannya.

Boleh jadi, orang melihat orang yang meletakkan keyakinannya kepada tuhan sebagai orang yang yakin kepada diri sendiri kerana orang tidak melihat tuhan ada bersama-sama orang yang yakin kepada tuhannya. Adakah boleh jadi juga, orang akan berkata orang yang yakin kepada diri sendiri sama sahaja samada yang percaya tuhan tiada atau tuhan ada.

Adakah orang yang tidak berani meletakkan keyakiannya kepada orang telah menjadi orang yang yakin kepada diri sendiri atau kepada tuhannya. Nampaknya orang yang meletakkan keyakinan kepada orang sahaja yang dilihat tiada keyakinan kepada diri sendiri.Suka(0)Tak Suka(0)
Is this Post useful? Useful Useless 0 of 0 people say this Post is useful.