RUMAH SUCI INI

Tempat suci yang dicemari oleh tangan hitam yang ingin dilihat suci. Jika tempat suci itu ialah rumah di mana orang kotor boleh disucikan, itu adalah layak untuk mereka. Jika tempat suci itu ialah rumah di mana hanya orang-orang yang terpilih sahaja boleh mendudukinya, apa telah terjadi sehingga ia boleh diceroboh oleh kekotoran.

Adakah rumah suci itu sebuah penjara tempat mengasuh anak-anak kotor untuk disucikan? Atau ia adalah institusi suci yang layak diduduki oleh anak-anak suci yang terpilih kerana potensi-potensi yang boleh dikembangkan sehingga penjadi pendakwah yang berguna.

Saya percaya bahawa tempat tu ialah rumah suci yang hanya layak diduduki oleh mereka yang suci. Lalu mengapa kesucian institusi ini dicemari oleh kekotoran yang seolah-olah dipaksa untuk menutup kekotoran ibu-bapa dan supaya dilihat suci oleh masyarakatnya.

Samada ketakutan yang bukan kepada ilahi lalu sanggup mengadai maruah diri menerima atau kelemahan diri kerana tidak mampu menanggung tanggungjawab. Demi menegakkan keadilan, selayaknya mereka yang terlibat hendaklah berani tampil memperbetulkan supaya maruah kita semua tidak lagi dipijak-pijak kerana nama ini sudah lama cemar.Suka(0)Tak Suka(0)
Is this Post useful? Useful Useless 0 of 0 people say this Post is useful.

KITA TELAH MENGGUNAKAN KUASA

Tuhan telah beri kita kuasa, kita telah menggunakan kuasa untuk memilih wakil rakyat (wakil kita) samada ke Dewan Undangan Negeri atau Dewan Negara. Lihatlah siapa yang kita pilih. Mampukah mereka menasihati raja-raja. Atau mereka sebagai pengampu-pengampu yang selesa bernaung di bawah raja yang lemah dan tersembunyi seribu isu supaya mudah diugut.

Adakah wakil-wakil rakyat jelata yang kita pilih ialah sebenarnya wakil-wakil kita ke dewan-dewan di bawah naungan raja-raja untuk menjalankan tugas-tugasnya mentadbir dan menjaga Negara dan rakyat ke suatu destinasi yang kita ingin atau kita telah memilih tuan yang akan menjadikan kita hamba-hamba sebagaimana pernah terjadi suatu ketika dahulu.

Jika dahulu, raja memilih siapa wakil-wakil raja untuk menjadi mata dan telinganya. Hari ini ceritanya telah berubah, setelah kuasa raja beku, dibekukan oleh penjajah, kita bergembira berada di bawah naungan patung raja. Siapa yang paling gembira? Sungguh seronok menjadi wakil rakyat yang tidak perlu lagi patuh kepada raja kerana pada ketika itu merekalah raja.

Apa tidak benarkah, kita bukan memilih wakil rakyat, tetapi kita memilih tuan yang kuasanya seolah-olah raja. Lihatlah raja-raja yang ada. Apalah sahaja peranannya, selain seribu cerita yang tidak ingin diceritakan sehingga lebih selesa diam dari berbicara.

Siapa yang menyebabkan raja menjadi lemah? Bukankah tikus akan menjadi raja apabila kucing berjaya diberi makan friskies. Tikus tidak lagi takut kepada kucing dan kucing tidak peduli apa terjadi kepada tikus kerana dia sudah seronok dilayan sedemikiian rupa.

Mengapa nak salahkan dia atau mereka, salahkan diri sendiri kerana seronok dibuai mimpi, kerana seronok dilayan oleh tuan yang kita pilih.  Suka(0)Tak Suka(0)
  Is this Post useful? Useful Useless 0 of 0 people say this Post is useful.

  SAYANG TUHAN ATAU SAYANG ALLAH

  Demi sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: “Bahawasanya Allah ialah salah satu dari tiga tuhan”. Padahal tiada Tuhan melainkan Tuhan yang Maha Esa. Dan jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, sudah tentu orang-orang yang kafir dari antara mereka akan dikenakan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. (Al-Maaidah 5:73)

  Apakah kelakuan kita hari ini tidak mempengaruhi pegangan anak-cucu kita esok?

  Apa yang terjadi apabila anak-anak yang kurang diberi pendidikan, mereka akan percaya bahawa tuhan dan Allah ialah dua yang berlainan. Apa yang mungkin terjadi kepada anak-anak yang sukakan tolak-ansur apabila mereka memahami bahawa tuhan orang Islam ialah Allah, tuhan orang kristien ialah Yesus dan tuhan orang hindu ialah Krishna.

  Mungkinkah kesungguhan kita mempertahankan Allah tetapi tidak mempertahankan Tuhan yang sekian lama difitnah boleh menyebabkan kekeliruan faham seolah-olah ada perbezaan iaitu Allah ialah tuhan untuk orang Islam, manakala ada tuhan-tuhan lain yang disembah oleh orang lain.

  Perhatikan pula dua jenis ucapan pengakuan yang diamalkan oleh orang islam iaitu “tiada tuhan melainkan Allah” dan “tiada tuhan yang aku sembah melainkan Allah”. Ucapan pertama mengakui hanya ada satu sahaja tuhan manakala ucapan kedua boleh disalah tafsir sebagai pengakuan bahawa tuhan aku ialah Allah, tuhan orang kristien ialah Yesus dan tuhan orang hindu ialah Krishna.

  Jika kita tidak setuju mereka mengatakan Yesus ialah Allah, adakah kita setuju mereka mengatakan Yesus ialah Tuhan? Jika kita tidak setuju, mengapa kita boleh membiarkan seolah-olah tiada apa-apa berlaku, tetapi tiba-tiba kita sayangkan Tuhan. Atau sebenarnya kita hanya sayangkan Allah tetapi tidak sayangkan tuhan?

  Kepada tuhan kami berserah dan mohon pertolongan.  Suka(0)Tak Suka(0)
  Is this Post useful? Useful Useless 0 of 0 people say this Post is useful.

  PEMIMPIN KAUM MUSLIMIN

  Dalam sejarah kaum muslimin sehingga hari ini, pemerintah Islam di bawah institusi Khilafah Islamiah pernah dipimpin oleh 104 khalifah. Mereka (para khalifah) terdiri daripada 5 orang khalifah dari khulafaur raasyidin, 14 khalifah dari dinasti Umayyah, 18 khalifah dari dinasti ‘Abbasiyyah, diikuti dari Bani Buwaih 8 orang khalifah, dan dari Bani Saljuk 11 orang khalifah. Dari sini pusat pemerintahan dipindahkan ke kairo, yang dilanjutkan oleh 18 orang khalifah. Setelah itu khalifah berpindah kepada Bani Utsman. Dari Bani ini terdapat 30 orang khalifah. Umat masih mengetahui nama-nama para khulafaur rasyidin dibandingkan dengan yang lain. Walaupun mereka juga tidak lupa dengan Khalifah ‘Umar bin ‘Abd al-’Aziz, Harun al-rasyid, Sultan ‘Abdul Majid, serta khalifah-khalifah yang masyhur dikenal dalam sejarah.  Adapun nama-nama para khalifah pada masa khulafaur Rasyidin sebagai berikut:

  1. Abu Bakar ash-Shiddiq ra (tahun 11-13 H/632-634 M)
  2. Umar bin khaththab ra (tahun 13-23 H/634-644 M)
  3. Utsman bin ‘Affan ra (tahun 23-35 H/644-656 M)
  4. Ali bin Abi Thalib ra (tahun 35-40 H/656-661 M)
  5. Al-Hasan bin Ali ra (tahun 40 H/661 M)

  Setelah mereka, khalifah berpindah ke tangan Bani Umayyah yang berlangsung selama lebih dari 89 tahun. Khalifah pertama adalah Mu’awiyyah. Sedangkan khalifah terakhir adalah Marwan bin Muhammad bin Marwan bin Hakam. Masa kekuasaan mereka sebagai berikut:

  1. Mu’awiyah bin Abi Sufyan (tahun 40-64 H/661-680 M)
  2. Yazid bin Mu’awiyah (tahun 61-64 H/680-683 M)
  3. Mu’awiyah bin Yazid (tahun 64-68 H/683-684 M)
  4. Marwan bin Hakam (tahun 65-66 H/684-685 M)
  5. Abdul Malik bin Marwan (tahun 66-68 H/685-705 M)
  6. Walid bin ‘Abdul Malik (tahun 86-97 H/705-715 M)
  7. Sulaiman bin ‘Abdul Malik (tahun 97-99 H/715-717 M)
  8. Umar bin ‘Abdul ‘Aziz (tahun 99-102 H/717-720 M)
  9. Yazid bin ‘Abdul Malik (tahun 102-106 H/720-724 M)
  10. Hisyam bin Abdul Malik (tahun 106-126 H/724-743 M)
  11. Walid bin Yazid (tahun 126 H/744 M)
  12. Yazid bin Walid (tahun 127 H/744 M)
  13. Ibrahim bin Walid (tahun 127 H/744 M)
  14. Marwan bin Muhammad (tahun 127-133 H/744-750 M)

  Setelah mereka, khalifah berpindah ke tangan Bani Umayyah yang berlangsung lebih dari 89 tahun. Khalifah pertama adalah Mu’awiyyah. Sedangkan khalifah terakhir adalah Marwan bin Muhammad bin Marwan bin Hakam. Masa kekuasaan mereka sebagai berikut:

  1. Abul ‘Abbas al-Safaah (tahun 133-137 H/750-754 M)
  2. Abu Ja’far al-Mansyur (tahun 137-159 H/754-775 M)
  3. Al-Mahdi (tahun 159-169 H/775-785 M)
  4. Al-Hadi (tahun 169-170 H/785-786 M)
  5. Harun al-Rasyid (tahun 170-194 H/786-809 M)
  6. Al-Amiin (tahun 194-198 H/809-813 M)
  7. Al-Ma’mun (tahun 198-217 H/813-833 M)
  8. Al-Mu’tashim Billah (tahun 218-228 H/833-842 M)
  9. Al-Watsiq Billah (tahun 228-232 H/842-847 M)
  10. Al-Mutawakil ‘Ala al-Allah (tahun 232-247 H/847-861 M)
  11. Al-Muntashir Billah (tahun 247-248 H/861-862 M)
  12. Al-Musta’in Billah (tahun 248-252 H/862-866 M)
  13. Al-Mu’taz Billah (tahun 252-256 H/866-869 M)
  14. Al-Muhtadi Billah (tahun 256-257 H/869-870 M)
  15. Al-Mu’tamad ‘Ala al-Allah (tahun 257-279 H/870-892 M)
  16. Al-Mu’tadla Billah (tahun 279-290 H/892-902 M)
  17. Al-Muktafi Billah (tahun 290-296 H/902-908 M)
  18. Al-Muqtadir Billah (tahun 296-320 H/908-932 M)
  19. Al-Qahir Billah (tahun 320-323 H/932-934 M)
  20. Al-Radli Billah (tahun 323-329 H/934-940 M)
  21. Al-Muttaqi Lillah (tahun 329-333 H/940-944 M)
  22. Al-Musaktafi al-Allah (tahun 333-335 H/944-946 M)
  23. Al-Muthi’ Lillah (tahun 335-364 H/946-974 M)
  24. Al-Thai’i Lillah (tahun 364-381 H/974-991 M)
  25. Al-Qadir Billah (tahun 381-423 H/991-1031 M)
  26. Al-Qa’im Bi Amrillah (tahun 423-468 H/1031-1075 M)
  27. Al Mu’tadi Biamrillah (tahun 468-487 H/1075-1094 M)
  28. Al Mustadhhir Billah (tahun 487-512 H/1094-1118 M)
  29. Al Mustarsyid Billah (tahun 512-530 H/1118-1135 M)
  30. Al-Rasyid Billah (tahun 530-531 H/1135-1136 M)
  31. Al Muqtafi Liamrillah (tahun 531-555 H/1136-1160)
  32. Al Mustanjid Billah (tahun 555-566 H/1160-1170 M)
  33. Al Mustadhi’u Biamrillah (tahun 566-576 H/1170-1180 M)
  34. An Naashir Liddiinillah (tahun 576-622 H/1180-1225 M)
  35. Adh Dhahir Biamrillah (tahun 622-623 H/1225-1226 M)
  36. al Mustanshir Billah (tahun 623-640 H/1226-1242 M)
  37. Al Mu’tashim Billah ( tahun 640-656 H/1242-1258 M)

  Setelah itu kaum muslimin hidup selama 3,5 tahun tanpa seorang khalifah pun. Ini terjadi karena serangan orang-orang Tartar ke negeri-negeri Islam dan pusat kekhalifahan di Baghdad. Namun demikian, kaum muslimin di Mesir, pada masa dinasti Mamaluk tidak tinggal diam, dan berusaha mengembalikan kembali kekhilafahan. kemudian mereka membai’at Al Muntashir dari Bani Abbas. Ia adalah putra Khalifah al-Abbas al-Dhahir Biamrillah dan saudara laki-laki khalifah Al Mustanshir Billah, paman dari khalifah Al Mu’tashim Billah. Pusat pemerintahan dipindahkan lagi ke Mesir. Khalifah yang diangkat dari mereka ada 18 orang yaitu :

  1. Al Mustanshir billah II (taun 660-661 H/1261-1262 M)
  2. Al Haakim Biamrillah I ( tahun 661-701 H/1262-1302 M)
  3. Al Mustakfi Billah I (tahun 701-732 H/1302-1334 M)
  4. Al Watsiq Billah I (tahun 732-742 H/1334-1354 M)
  5. Al Haakim Biamrillah II (tahun 742-753 H/1343-1354 M)
  6. Al Mu’tadlid Billah I (tahun 753-763 H/1354-1364 M)
  7. Al Mutawakkil ‘Alallah I (tahun 763-785 H/1363-1386 M)
  8. Al Watsir Billah II (tahun 785-788 H/1386-1389 M)
  9. Al Mu’tashim (tahun 788-791 H/1389-1392 M)
  10. Al Mutawakkil ‘Alallah II (tahun 791-808 H/1392-14-9 M)
  11. Al Musta’in Billah (tahun 808-815 H/ 1409-1426 M)
  12. Al Mu’tadlid Billah II (tahun 815-845 H/1416-1446 M)
  13. Al Mustakfi Billah II (tahun 845-854 H/1446-1455 M)
  14. Al Qa’im Biamrillah (tahun 754-859 H/1455-1460 M)
  15. Al Mustanjid Billah (tahun 859-884 H/1460-1485 M)
  16. Al Mutawakkil ‘Alallah (tahun 884-893 H/1485-1494 M)
  17. Al Mutamasik Billah (tahun 893-914 H/1494-1515 M)
  18. Al Mutawakkil ‘Alallah OV (tahun 914-918 H/1515-1517 M)

  Ketika daulah Islamiyah Bani Saljuk berakhir di anatolia, Kemudian muncul kekuasaan yang berasal dari Bani Utsman dengan pemimpinnya “Utsman bin Arthagherl sebagai khalifah pertama Bani Utsman, dan berakhir pada masa khalifah Bayazid II (918 H/1500 M) yang diganti oleh putranya Sultan Salim I. Kemuadian khalifah dinasti Abbasiyyah, yakni Al Mutawakkil “alallah diganti oleh Sultan Salim. Ia berhasil menyelamatkan kunci-kunci al-Haramain al-Syarifah. Dari dinasti Utsmaniyah ini telah berkuasa sebanyah 30 orang khalifah, yang berlangsung mulai dari abad keenam belas Masehi. nama-nama mereka adalah sebagai berikut:

  1. Salim I (tahun 918-926 H/1517-1520 M)
  2. Sulaiman al-Qanuni (tahun 916-974 H/1520-1566 M)
  3. Salim II (tahun 974-982 H/1566-1574 M)
  4. Murad III (tahun 982-1003 H/1574-1595 M)
  5. Muhammad III (tahun 1003-1012 H/1595-1603 M)
  6. Ahmad I (tahun 1012-1026 H/1603-1617 M)
  7. Musthafa I (tahun 1026-1027 H/1617-1618 M)
  8. Utsman II (tahun 1027-1031 H/1618-1622 M)
  9. Musthafa I (tahun 1031-1032 H/1622-1623 M)
  10. Murad IV (tahun 1032-1049 H/1623-1640 M)
  11. Ibrahim I (tahun 1049-1058 H/1640-1648 M)
  12. Mohammad IV (1058-1099 H/1648-1687 M)
  13. Sulaiman II (tahun 1099-1102 H/1687-1691M)
  14. Ahmad II (tahun 1102-1106 H/1691-1695 M)
  15. Musthafa II (tahun 1106-1115 H/1695-1703 M)
  16. Ahmad II (tahun 1115-1143 H/1703-1730 M)
  17. Mahmud I (tahun 1143-1168/1730-1754 M)
  18. Utsman IlI (tahun 1168-1171 H/1754-1757 M)
  19. Musthafa II (tahun 1171-1187H/1757-1774 M)
  20. Abdul Hamid (tahun 1187-1203 H/1774-1789 M)
  21. Salim III (tahun 1203-1222 H/1789-1807 M)
  22. Musthafa IV (tahun 1222-1223 H/1807-1808 M)
  23. Mahmud II (tahun 1223-1255 H/1808-1839 M)
  24. Abdul Majid I (tahun 1255-1277 H/1839-1861 M)
  25. Abdul ‘Aziz I (tahun 1277-1293 H/1861-1876 M)
  26. Murad V (tahun 1293-1293 H/1876-1876 M)
  27. Abdul Hamid II (tahun 1293-1328 H/1876-1909 M)
  28. Muhammad Risyad V (tahun 1328-1339 H/1909-1918 M)
  29. Muhammad Wahiddin II (tahun 1338-1340 H/1918-1922 M)
  30. Abdul Majid II (tahun 1340-1342 H/1922-1924 M)

  Sekali lagi terjadi dalam sejarah kaum muslimin, hilangnya kekhalifahan. Sayangnya, kaum muslimin saat ini tidak terpengaruh, bahkan tidak peduli dengan runtuhnya kekhilafahan. Padahal menjaga kekhilafahan tergolong kewajiban yang sangat penting. Dengan lenyapnya institusi kekhilafahan, mengakibatkan goncangnya dunia Islam, dan memicu ketidakstabilan di seluruh negeri Islam. Namun sangat disayangkan, tidak ada (pengaruh) apa pun dalam diri umat, kecuali pada sebahagian kecil saja.

  Jika kaum muslimin pada saat terjadinya serangan pasukan Tartar di negeri mereka, mereka sempat hidup selama 3-5 tahun tanpa ada khalifah, maka umat Islam saat ini, telah hidup selama lebih dari 75 tahun tanpa keberadaan seorang khalifah. Seandainya negara-negara Barat tidak menjajah dunia Islam, dan seandainya tidak ada penguasa-penguasa muslim bayaran, seandainya tidak ada pengaruh tsaqafah, peradaban, dan berbagai persepsi kehidupan yang dipaksakan oleh Barat terhadap kaum muslimin, sungguh kembalinya kekhilafahan itu akan jauh lebih mudah. Akan tetapi kehendak Allah berlaku bagi ciptaanNya dan menetapkan umat ini hidup pada masa yang cukup lama.

  Umat Islam saat ini hendaknya mulai rindu dengan kehidupan mulia di bawah naungan Daulah Khilafah Islamiyah. Dan Insya Allah Daulah Khilafah itu akan berdiri. Sebagaimana sabda Rasulullah “…kemudian akan tegak Khilafah Rasyidah yang sesuai dengan manhaj Nabi”. Kami dalam hal ini tidak hanya yakin bahawa kekhilafahan akan tegak, lebih dari itu, kota Rom (sebagai pusat agama Nasrani) dapat ditaklukkan oleh kaum muslimin setelah dikalahkannya Konstantinopel yang sekarang menjadi Istanbul. Begitu pula daratan Eropah, Amerika, dan Rusia akan dikalahkan. Kemudian Daulah Khilafah Islamiyah akan menguasai seluruh dunia setelah berdirinya pusat Daulah Khilafah.

  Sungguh hal ini dapat terwujud dengan Izin Allah. Kita akan menyaksikannya dalam waktu yang sangat dekat. Ameen.

  Wallahu’alam…

  Senarai Khalifah Islam

  Suka(0)Tak Suka(0)
  Is this Post useful? Useful Useless 0 of 0 people say this Post is useful.

  BERKATA DIAM

  Saya pernah juga bertanyakan mengapa orang mengatakan lebih baik diam sedangkan diri yang berkata juga berkata-kata.   Atau ada yang mengatakan diam ialah emas, dan berkata ialah perak, tetapi memilih perak dengan mengatakannya.

  Samada difahami atau disalah ertikan, kita tidak mampu menyebabkan orang faham, kita hanya berusaha supaya orang boleh faham apa yang kita tuturkan.

  Jalan yang saya pilih ialah sebagaimana tuhan kata iaitu apabila berkata-kata, ucapkan perkataan yang lebih baik. Semoga ucapan itu berguna kepada sesiapa yang ingin dan juga boleh mengikat tali silaturahim.

  Jika kita memilih diam, bagaimana kita melatih diri untuk mengucapkan perkataan yang lebih baik, adakah ia terjadi seperti magik, tiba-tiba kita jadi orang yang petah.

  Semoga tuhan tunjukkan jalan.

  Semoga perkataan orang yang hatinya ada penyakit, perkataan mereka boleh dipatahkan oleh perkataan orang yang hatinya ditunjukkan jalan oleh tuhan yang maha berkuasa.   Suka(0)Tak Suka(0)
   Is this Post useful? Useful Useless 0 of 0 people say this Post is useful.

   Dosa Yang Disangka Syurga

   Siapa yang tahu apa yang dirancang oleh Mat Jenin. adakah nenek itu penyebar berita buruk ? ini hanyalah khayalan orang yang perlekehkan orang lain. Padahal, jika benar-benar wujud Mat Jenin yang mempunyai minda usahawan dan pengetahuan ekonomi yang baik, boleh jadi telah berjaya mencapai matamatnya. Boleh jadi sengaja diceritakan dari sudut yang lain supaya orang yang dengar khabar mengenai dia, salah sangka dan tidak menjadikan dia contoh tauladan yang baik, sebaliknya mencemuh.

   Kisah begini masih terjadi zaman ini, apabila lahir seorang usahawan, terdengarlah berita-berita yang menceritakan keburukan menyebabkan orang tidak ingin jadikan contoh tauladan. Ini menyedarkan kita bahawa benar-benar wujud dua jenis orang jahat yang bersembunyi iaitu yang menyampaikan berita palsu dan yang suka mendengar berita palsu.

   Lihatlah, inilah cara paling berkesan untuk meruntuhkan ekonomi orang lain dan dalam masa sama terhalang usaha orang yang sepatutnya mencontohi orang berjaya kerana buruk yang disangka.

   Yang lebih zalim lagi ialah menggunakan nama kebenaran menasihati supaya percaya sedangkan itu adalah pembohongan. Ingatlah bagaimana iblis memperdaya adam.

   Dan ia (iblis) bersumpah kepada keduanya: “Sesungguhnya aku adalah dari mereka yang memberi nasihat kepada kamu berdua”. (Al-A’raaf 7:21)

   Dengan sebab itu dapatlah ia menjatuhkan mereka berdua dengan tipu dayanya.

   Ingatlah: Wahai orang-orang yang beriman! Jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidikilah (untuk menentukan) kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini – dengan sebab kejahilan kamu (mengenainya) – sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan. (Al-Hujuraat 49:6)

   Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang benar.

   Untuk ketahui kisah ini baca di Cerita Rakyat Malaysia    Suka(0)Tak Suka(0)
    Is this Post useful? Useful Useless 0 of 0 people say this Post is useful.

    Rahsia Yang Semua Orang Tak Tahu

    Awak tahu ke?

    Ketika saya berkunjung ke kedai buku di Kuching, terpandang sebuah buku yang bertajuk “JANGAN BACA BUKU INI”. Saya berkata dalam hati, bodoh apa penulis buku ini, peliknya orang yang sanggup beli dan baca.

    Rupa-rupanya inilah cara menarik orang beli dan baca atau sekurang-kurangnya beli dan simpan.  Kerana yang lebih penting ialah laris, tak baca pun tak apa.  Tetapi hati ini ingin membacanya!

    Nampaknya, inilah satu-satunya buku yang menyebabkan saya tetarik untuk membacanya tetapi kerana ego, saya tidak beli.  Banyak lagi buku-buku lain yang saya belum baca.

    Tetapi apa yang ditulis tadi bukan ada kaitan dengan tajuk tulisan ini.  Tak ada apa yang boleh dinyatakan mengenai tajuk itu, awak tak tahu, saya pun tak tahu. Entah ya entah tidak.  Kepada pencipta kita berserah dan mohon pertolongan.

    Sekian.     Suka(0)Tak Suka(0)
     Is this Post useful? Useful Useless 0 of 0 people say this Post is useful.

     BLOG JUGA BERMULA DI SINI

     Free website traffic to your site!

     Pengertian dari blog adalah kependekan dari Weblog, istilah yang pertama kali digunakan oleh Jorn Barger pada bulanDesember 1997. Jorn Barger menggunakan istilah Weblog untuk menyebut kelompok website pribadi yang selalu diupdate secara kontinue dan berisi link-link ke website lain yang mereka anggap menarik disertai dengan komentar-komentar mereka sendiri.

     Blog kemudian berkembang mencari bentuk sesuai dengan kemauan para pembuatnya atau para Blogger. Blog yang pada mulanya merupakan ”catatan perjalanan” seseorang di internet, yaitu link ke website yang dikunjungi dan dianggap menarik, kemudian menjadi jauh lebih menarik daripada sebuah daftar link. Hal ini disebabkan karena para Blogger biasanya juga tidak lupa menyematkan komentar-komentar mereka, pendapat-pendapat pribadi dan dijadikan media diskusi , pertemanan dll..

     Dari komentar-komentar tadi biasanya Blog kemudian menjadi jendela yang memungkinkan kita ”mengintip” isi kepala dan kehidupan sehari-hari dari penciptanya. Blog adalah cara mudah untuk mengenal kepribadian seseorang Blogger. Topik-topik apa yang dia sukai dan tidak dia sukai, apa yang dia pikirkan terhadap link-link yang dia pilih, apa tanggapannya pada suatu isu. Seluruhnya biasanya tergambar jelas dari Blog-nya. Karena itu Blog bersifat sangat personal.

     Roger Yim, seorang kolumnis San Francisco Gate pada artikelnya di Februari 2001, menuliskan bahwa sebuah Blog adalah persilangan antara diary seseorang dan daftar link di internet. Sedangkan Scott Rosenberg dalam kolomnya di majalah online Salon pada Mei 1999 menyimpulkan bahwa Blog berada pada batasan website yang lebih bernyawa daripada sekadar kumpulan link tapi kurang instrospektif dari sekadar sebuah diary yang disimpan di internet.

     Perkembangan lain dari Blog yaitu ketika kemudian Blog bahkan tidak lagi memuat link-link tapi hanya berupa tulisan tentang apa yang seorang Blogger pikirkan, rasakan, hingga apa yang dia lakukan sehari-hari. Blog kemudian juga menjadi diary anline yang berada di internet. Satu-satunya hal yang membedakan Blog dari diary atau jurnal yang biasa kita miliki adalah bahwa Blog dibuat untuk dibaca orang lain. Para Blogger dengan sengaja mendesain Blog-nya dan isinya untuk dinikmati orang lain.

     Blog pertama kemungkinan besar adalah halaman What’s New pada browser Mosaic yang dibuat oleh Marc Andersen pada tahun 1993. Kemudian pada Januari 1994 Justin Hall memulai website pribadinya Justin’s Home Page yang kemudian berubah menjadi Links from the Underground yang mungkin dapat disebut sebagai Blog pertama seperti yang kita kenal sekarang. Hingga pada tahun 1998, jumlah Blog yang ada di luar sana belumlah seberapa. Hal ini disebabkan karena saat itu diperlukan keahlian dan pengetahuan khusus tentang pembuatan website, HTML, dan web hosting untuk membuat Blog, sehingga hanya mereka yang berkecimpung di bidang internet, System Administrator atau Web Designer yang kemudian pada waktu luangnya menciptakan Blog-Blog mereka sendiri.

     Pada Agustus 1999 sebuah perusahaan Silicon Valley bernama Pyra Lab meluncurkan layanan Blogger.com yang memungkinkan siapa pun dengan pengetahuan dasar tentang HTML dapat menciptakan Blog-nya sendiri secara online dan gratis. Walaupun sebelum itu (Juli 1999) layanan membuat Blog online dan gratis yaitu Pitas telah ada dan telah membuat Blogger bertambah hingga ratusan, tetapi jumlah Blog tidak pernah bertambah banyak begitu rupa sampai Blogger.com muncul di dunia per-blog-an.

     Blogger.com sendiri saat ini telah memiliki hingga 100.000 Blogger yang menggunakan layanan mereka dengan pertumbuhan jumlah sekitar 20% per bulan. Blogger.com dan Pitas tentu tidak sendirian, layanan pembuat blog online diberikan pula oleh Grouksoup, Edit this Page dan juga Velocinews. Sejak saat itu Blog kian hari kian bertambah hingga makin sulit untuk mengikutinya. Eatonweb Portal adalah salah satu daftar Blog terlengkap yang kini ada diantara daftar Blog lainnya. Ribuan Blog kemudian bermunculan dan masing-masing memilih topik bahasannya sendiri, dimulai dari bagaimana menjadi orangtua yang baik, hobi menonton film, topik politik, kesehatan, seks, olah raga, buku komik dan macam-macam lagi. Bahkan Blogger ada Blog tentang barang-barang aneh yang dijual di situs lelang Ebay yang bernama Who Would By That?

     Cameron Barret menulis pada Blog-nya esai berjudul ”Anatomy of a Weblog” yang menerangkan tema dari Blog. Blog seringkali sangat terfokus pada sebuah subjek unik yaitu sebuah topik dasar dan/atau sebuah konsep yang menyatukan tema-tema dalam Blog tersebut. Secara sederhana topik sebuah Blog adalah daerah kekuasaan si Blogger-nya tanpa ada editor atau bos yang ikut campur, tema segila apa pun biasanya dapat kita temukan sejalan dengan makin bermunculannya Blog di internet. Dan ya, ide itu telah terpikirkan, Blogger bahkan sekarang telah membuat Blog dari Blog, dan bahkan Blog dari Blog dari Blog.

     Dari sedemikian banyak Blog yang ada, Blog-blog yang menetapkan standar dari Blog dan terkenal sehingga memiliki penggemarnya sendiri di antaranya adalah Blog milik Jorn Barger, Robot Wisdom yang disebut-sebut merupakan Blog terbesar dan paling berguna dimana dia setiap harinya menyodorkan sekian banyak link yang dibentuk dari ketertarikannya pada seni dan teknologi. Camworld adalah Blog populer milik Cameron Barret seorang desainer interaktif di mana dia mengkatrgorikan topik-topik Blog-nya pada kategori, Random Thoughts, Web Design dan New Media.

     Sumber: embun777.wordpress.com      Suka(0)Tak Suka(0)
      Is this Post useful? Useful Useless 0 of 0 people say this Post is useful.